Att tänka på när du ska renovera

Att tänka på om du ska renovera eller förändra något i din bostadsrätt

(Observera att nedanstående inte gäller  hyresgäster. Ingen renovering är tillåten i hyresrätter utan styrelsens godkännande.)

Viktigt: Lagändring kring renoveringar av bostadsrätter från 1 januari 2023

Behöver du stänga av vattnet?
Kontakta styrelsen för att bestämma datum och tid när vattnet ska stängas av. Du måste alltid stänga av vattnet när du ska byta kran, blandare eller annat arbete med vattenledningarna. Det är viktigt att vara ute i god tid. Minst tre dagar innan vattnet stängs av ska de andra boende meddelas. Lappar sätts upp i samtliga trappuppgångar där vattnet stängs av (Kristianstadsgatan 17a, b samt c stängs gemensamt och vidare stängs Kristianstadsgatan 19a och b samt Södra Parkgatan 29a och b gemensamt).

Hur hanterar du byggmaterial och avfall?
Byggmaterial och byggavfall får INTE slängas i våra soptunnor och inte heller ställas utanför soprummet eller någon annanstans på de gemensamma ytorna.  Allt avfall ansvarar du själv för att bortforsla. Detta gäller även kyl- och frysskåp. Färgrester, lösningsmedel och liknande får inte hällas i avloppet och inte heller i gatubrunnar. De ska lämnas till återvinningscentral. Om du skräpar ner de gemensamma utrymmena, så som trapphus och innergård, vänligen städa upp efter dig.

Vilka ändringar kräver tillstånd?
Alla väsentliga ändringar av lägenheten kräver tillstånd av styrelsen. Om ni är osäkra huruvida tillstånd krävs, maila styrelsen och fråga.

Vem ansvarar för golvbrunnen? Får golvbrunnen flyttas?
Enligt Brf Källornas stadgar är det bostadsrättshavaren som ansvarar för golvbrunnen. Det är inte tillåtet att flytta golvbrunnen.

Får jag installera en fläkt ovanför spisen?
Det är inte tillåtet att sätta in fläkt som kopplas till fastighetens ventilation.

Får en innervägg rivas?
Att riva en innervägg kräver tillstånd från styrelsen, men brukar normalt beviljas om väggen inte är bärande. Innan rivningen beviljas krävs att en fackman, utsedd av styrelsen, undersöker väggens konstruktion och försäkrar att väggen inte är bärande. Undersökningen bekostas av den boende.

Får golvvärme installeras?
Elektrisk golvvärme får du installera efter godkännande från styrelsen. Vattenburen golvvärme är inte tillåten.

Får jag ta bort eller byta ut ett element?
Att flytta eller byta element kräver tillstånd från styrelsen. Att ta bort element godkänns inte.

Får jag installera disk- och eller tvättmaskin?
Det krävs tillstånd av styrelsen för att installera disk- och eller tvättmaskin. Efter installationen kontrollerar en, av styrelsen utsedd, fackman att allt gått rätt till. Det går också att fackmannen, som installerar maskinerna, skriver ett intyg som du sedan lämnar till styrelsen.

Får jag byta dörren mot trapphuset?
Att byta dörr kräver tillstånd av styrelsen då den av estetiska skäl måste bytas till specifikt utvalda dörrar.

Vad får göras utan tillstånd?
Som bostadsrättshavare får du byta alla ytskikt så som golv, tapet och målning utan tillstånd. Du får även byta toalettstol, handfat och köksinredning utan tillstånd förutsatt att utrymmet är förberett för det. Även om en förändring inte kräver tillstånd kan det ändå vara bra att informera styrelsen att du ska renovera.

Advertisement

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s