Styrelsen

Styrelsen består av boende i föreningen som lägger sin fritid på det arbete som görs för föreningen och dess medlemmar.  Vi hanterar dagligen alla e-post, brev och samtal som kommer till oss. Vi går på möten varje månad å föreningens medlemmars vägnar och var fjärde vecka samlas vi för styrelsemöte. Vi äger alla husen gemensamt och har alla ett ansvar för att vi ska få det så trevligt som möjligt.

I styrelsen sitter för närvarande Ann Hultén (ordförande), Camilla Mossberg (ledamot), Maria Johansson-Ravstrand (ledamot), Sara Persson (ledamot), Ola Lindbom (suppleant), Joel Jönsson (suppleant), Kent Bursell (suppleant).

Vill ni komma i kontakt med någon i styrelsen kan man knacka på hemma hos någon (alltid trevligast) eller ta kontakt genom länken på hemsidan.

Advertisement