Styrelsen

Styrelsen består av boende i föreningen som lägger sin fritid på det arbete som görs för föreningen och dess medlemmar.  Vi hanterar dagligen alla e-post, brev och samtal som kommer till oss. Vi går på möten varje månad å föreningens medlemmars vägnar och var tredje vecka samlas vi för styrelsemöte. Vi äger alla husen gemensamt och har alla ett ansvar för att vi ska få det så trevligt som möjligt.

I styrelsen sitter för närvarande Urban Persson (ordf), Mattias Lind (v.ordf), Kent Bursell (v.ordf), Martina Löfvén (ledamot), Johannes Domeier (ledamot), Marlene Lundqvist (ledamot), Cevin Jonsson (ledamot), Fredrik Gynnhammar (suppleant), Emma Hedström (suppleant), Eric Bäckström (suppleant).

Vill ni komma i kontakt med någon i styrelsen kan man knacka på hemma hos någon (alltid trevligast) eller ta kontakt genom länken på hemsidan.