Styrelsens arbete

Det här gör styrelsen

 • Sköter kommunikation med teknisk och ekonomisk förvaltning
 • Beslutar i frågor rörande teknisk och ekonomisk förvaltning
 • Besvarar frågor från boende utifrån föreningens stadgar, Bostadsrättslag (1991:614) samt Hyreslagen (1970:994)
 • För medlems- och lägenhetsförteckning
 • Hanterar skriftliga klagomål från boenden
 • Bedömer och beslutar kring frågor om andrahandsuthyrning
 • Förattesterar och slutattesterar alla fakturor
 • Ansvarar för bedömning av fastigheternas underhållsbehov
 • Ansvarar för renovering av fastigheterna
 • Ansvarar för underhåll av föreningens hyreslägenheter
 • Sköter hyresförhandlingar
 • Fastställer avgiftshöjning
 • Sköter prövning av medlemskap i föreningen
 • Har det yttersta ekonomiska ansvaret
 • Ansvarar för driften av föreningens hemsida
 • Ansvarar för alla avtal rörande tjänster såsom för snöröjning, sophantering, städning, klotterskydd, kabel-TV etcetera samt kontinuerligt sökande efter bästa möjliga alternativ för oss boende
Advertisement