Om uthyrning i andra hand

De dokument som reglerar vår andrahandsuthyrning i föreningen finns under fliken dokument.

Tillstånd för andrahandsuthyrning ges för ett år i taget. Du har rätt att hyra ut i andra hand om det finns skäl till det dvs. om Du inte kan använda lägenheten som bostad under en period  på grund av studier eller arbete på annan ort, provboende med partner etc.
Det ligger i föreningens intresse att så många som möjligt av bostadsrättshavarna verkligen också bor i sina lägenheter och är aktiva och ansvarsfulla medlemmar i föreningen. Att bo i bostadsrätt skiljer sig avsevärt från att bo i hyreslägenhet.  Du har givetvis ett ansvar för Din egen lägenhet men även för fastigheten och kringmiljön.

En omfattande andrahandsuthyrning i en bostadsrättsförening medför flera problem i och med att anonymiteten ökar. En hyresgäst har i allmänhet mycket litet eller inget intresse för föreningen. Det är svårt att engagera medlemmar som inte bor i huset, etc. Styrelsen har därför en restriktiv policy till andrahandsuthyrning.

Styrelsen tillämpar hyresnämndens normer vid sin bedömning av andrahandsuthyrningar. I princip innebär detta maximalt två års andrahandsuthyrning.  Under fliken dokument hittar du en blankett att fylla i, mejla den till info@bblick.se. Tänk på att samtliga ägare av bostadsrätten måste signera blanketten och att uthyrningen inte får påbörjas innan ett godkännande har lämnats från styrelsen. Ange en mejladress på blanketten så du kan få information med besked om andrahandsuthyrningen godkänns eller ej.

Den som hyr din lägenhet i andra hand blir din hyresgäst och Du blir hyresvärd. Bestämmelserna i hyreslagen gäller och Du bör ha ett skriftligt hyresavtal. Det är viktigt att Du informerar Din hyresgäst om vilka regler som gäller i föreningen. Hyr Du ut lägenheten utan styrelsens godkännande riskerar Du att förverka nyttjanderätten till lägenheten. Föreningen har då rätt att säga upp dig för avflyttning.

Reglerna om andrahandsupplåtelse finns i 12 kap. 39-40 §§ jordabalken och i 7 kap. 10-11 §§ bostadsrättslagen.

Advertisement