Ny boende?

Vi hoppas att du som medlem trivs i vår förening. Har du synpunkter kring förbättringsåtgärder eller om du vill engagera dig i föreningen är du välkommen att kontakta styrelsen. Läs gärna igenom våra stadgar och trivselregler som återfinns under sidan Dokument.

Till varje lägenhet i Brf Källorna följer ett vindsförråd samt tillgång till våra tvättstugor. Vi har två tvättstugor i föreningen, en på varje gård. Det finns även ett barnvagnsförråd på den ena utav gårdarna (Källan 6).

Vid överlåtelser skall nycklar till vind och tvättkolvar överlämnas då de tillhör respektive lägenhet. Styrelsen har säkerhetsställt att boende i samtliga lägenheter kvitterat ut nycklar till vind och tvättkolv. Borttappade nycklar ersätts till självkostnadspris. Vid utflyttning ska vindsförråd tömmas, vilket besiktigas av styrelsemedlem. Om ej vindsförråd är tömt vid överlåtelsedatumet faktureras utflyttad medlem för bortkörning av kvarglömda saker.

Negativ påverkan på din boendesituation. Om din boendesituation påverkas negativt av andra medlemmar hjälper styrelsen dig.

Advertisement