Categories
Föreningsstämma Information

Konstituerande styrelsemöte

Idag har styrelsen sammanträtt för att fördela poster och ansvarsområden inför kommande år. Följande personer ingår nu i styrelsen:

Therese Bengtsson 17c, ordförande
Fredrik Sjölin 17c, vice ordförande
Hanna F Ellborg 29b, sekreterare
Adam Silow 29b, ledamot
Elin Dahmberg 17a, ledamot
Karolina Johansson 17b, ledamot
Chatrine Åkerblom 17b, suppleant
Maria Johansson 17a, suppleant
Sandra Carlsson 29b, suppleant

Vid mötet diskuterades också ansvaret för de olika arbetsgrupperna i styrelsen och vilka arbetsuppgifter som är aktuella just nu. De arbetsgrupper som finns just nu är: Trivselgruppen, renoveringsgruppen, informationsgruppen, vind- och nyckelgruppen och ordförandegruppen.

Vi fortsätter nu att jobba på som vanligt och med förberedelser för renoveringen av våra fastigheter. Det innebär att vi begär in offerter och granskar anbud så effektivt vi kan. Vi uppdaterar löpande.

Hälsningar,
Styrelsen

Advertisement

2 replies on “Konstituerande styrelsemöte”

Tack för inputen av informationen som ni har på sidan. Den hjälper! Jag har dock en fråga när tror ni att det kommer bli aktuellt med renovering av fastigheterna?

Hej Stefan!
Så roligt att du uppskattar informationen. Sprid det gärna till dina grannar.
När det gäller renoveringen så är det svårt att veta exakt när vi kan dra igång. Våren 2015 är förhoppningen men det är mycket att förbereda innan dess. Vi uppdaterar så fort vi har ett datum.

Hälsningar,
Styrelsen

Comments are closed.