Categories
Uncategorized

Rapport från styrelsemötet 7/5

Idag har mötet avhandlat efterarbetet för OVKn (ventilationsarbetet) och optimeringen av värmesystemet och elementreparationerna. Vi kan konstatera att det har kostat föreningen en del att många medlemmar inte har sett till att hålla sin lägenhet tillgänglig för arbete som behövts utföras och att det är viktigt att man som medlem tänker på att detta medför kostnader för oss alla. Det är också viktigt att man som medlem eller boende meddelar styrelsen om element och/eller ventilation inte fungerar som den ska så att detta kan åtgärdas samtidigt som övrigt arbete.

Föreningen är skyldig att genomgå en inspektion för systematiskt brandskyddsarbete och det åligger då bland annat föreningen att hålla utrymningsvägar och gemensamma utrymmen fria från saker och möbler som kan utgöra hinder vid en eventuell brand. Under förberedande besök har det återigen kostaterats att så inte är fallet på våra vindar och styrelsen har fått rensa vindar från skräp och möbler. När inspektionen nu ska genomföras hoppas vi att vindarna är lika  fina som nu och att boende inte ställer saker i gemensamma utrymmen där de kan utgöra fara för andra.

Nya dokument som reglerar andrahandsuthyrning finns under fliken dokument. De ska läsas av alla som hyr ut i andra hand eller vill ansöka om att göra det.

Renoveringsprocessen väntar fortfarande på att få ett besked angående bygglovet och även om vi har all anledning att tro på ett positivt besked så ser det ut att bli svårt att komma igång innan sommaren då handläggningstiden drar ut på tiden.

Vi har haft en kontrollant från Bredablick för att titta på eventuella fuktskador efter översvämningarna i källarna och vi fortsätter arbetet med att undersöka vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas framöver. Klart är att det finns läckor som Bredablick ska åtgärda så fort som möjligt.

Det drar ihop sig till årsstämma och ni kommer snart att få en kallelse i brevlådan till stämman som kommer att hållas den 26/5. Årsredovisningen och övriga handlingar till stämman kommer att anslås i trapphusen och på hemsidan senast den 19/5.

Trevlig helg,

Styrelsen

Advertisement