Categories
Uncategorized

Styrelsens ord efter årsstämman 2023

Styrelsen tackar alla medlemmar som närvarade på stämman. Ett särskilt tack till våra nyaste medlemmar, roligt att få träffa er och välkomna till BRF Källorna!

Ordförande Ann Hultén berättade kort om styrelsens arbete under året, då vi arbetat bland annat med resterna efter branden, OVK, termostater och fjärrvärme, men också svåra beslut kring vår ekonomi med lån och avgiftshöjningar.

Tack till valberedningen som arbetat med att knacka dörr och berätta för medlemmarna om styrelsearbetet. Föreningsstämman godkände valberedningens kandidater och styrelsen för år 2023-2024 ser ut som följer:

Ann Hultén – Ordförande
Camilla Mossberg – Ledamot
Mattias Lind – Ledamot
Timmy Lindoff – Ledamot
Sara Persson – Suppleant
Maria Ravstrand-Johansson – Suppleant
Kajsa Kinntorph – Suppleant
Cevin Johnsson – Suppleant
Agnes Ahlström – Suppleant

Styrelsen kommer att sammanträda för att sätta in de nya styrelsemedlemmarna i arbetet.

Viktigt för alla medlemmar att veta att styrelsen inte kommer att sammanträda under sommaren, och därmed inte starta några nya ärenden. Tänk på att det kan bli längre handläggningstiden för sådant som kräver styrelsebeslut. Vid akuta ärenden hänvisar vi medlemmarna att kontakta Bredablick.

Väl mött!

Styrelsen

Advertisement
Categories
Uncategorized

Årsstämma 2023

Årsredovisning 2022

Proposition: stadgeändring

Årsstämma i BRF Källorna

Tid: 2023-05-03 kl 18.30.
OBS att stämman börjar 18.30, Styrelsen välkomnar alla att vara på plats kl 18.15 för att hjälpas åt att plocka fram stolar etc.
Plats: Utomhus på innergården på Kristianstadsgatan 19.

Det har blivit dags för den årliga stämman för Brf Källorna. Vi äger och förvaltar dessa fastigheter tillsammans. Under årsstämman får du som medlem ta del av styrelsens arbete och en genomgång av årsredovisningen vilka tillsammans är den enskilt viktigaste informationskällan för ditt ägande. Styrelsen ser det som en självklarhet och en skyldighet att minst en representant per lägenhet deltar på stämman. Stämman kommer även utse en ny styrelse för det kommande året.

Som medlem har du rätt att ta del av föreningens årsredovisning före stämman vilket vi hoppas ni har hunnit göra. Årsredovisningen kommer att finnas anslagen i respektive trapphus samt på hemsidan, http://www.brfkallorna.se (under fliken Brf Källorna/Dokument), senast en vecka före själva stämman.

Observera att endast en röst per lägenhet ingår i röstlängden. Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud.

Vi vill påminna om 28 § i föreningens stadgar som säger att “Medlem som önskar anmäla ärenden till stämma skall anmäla detta senast den 1 februari eller inom den senare tidpunkt styrelsen bestämmer”.

Väl mött,
Styrelsen

Categories
Uncategorized

Gårdsdag

Photo by Simon Berger on Pexels.com

Söndag 23 april är det dags för en liten gårdsdag! Den drar igång klockan 11:00 och håller på till ca 15:00 – eller så länge du vill vara med! Förutom att det är ett ypperligt tillfälle att prata lite med dina grannar så kan man också få olja cykelskjul, klippa häck, fika, fixa med något annat för att göra gården redo för sommaren eller prata med någon i styrelsen om vår kommande årsstämma. 

Vi ses på gårdsdagen 23 april kl 11:00! Ta med en folköl och en sekatör!  

Categories
Uncategorized

Fjärrvärme och termostater

Torsdagen den 5/1 kommer VVS-företaget Abisco behöva komma in i samtliga lägenheter på Källan 6. Vi kommer ej kunna specificera en tid under dagen men tidsrummet är mellan 8-17. Obs!! Kontakta styrelsen om vi inte kan få tillgång till lägenheten på avsatt dag. Om detta mail ej besvaras utgår vi från att vi får tillgång till lägenheten. (med de insamlade nycklarna vi har). De som inte har inlämnat en nyckel till styrelsen ska kontakta oss så snart som möjligt.

Det har kommit till vår kännedom att värmeförbrukningen på Källan 6 är mycket högre än vi har budgeterat för efter att vi har fått monterat termostater. Detta innebär att vi kommer att sätta en begränsning på de nya termostaterna, vilket kommer minska värmeförbrukningen i lägenheterna.

Vi har tidigare informerat medlemmarna om att sänka temperaturen i lägenheterna, vilket inte verkar ha skett. Detta är även en anledning till att vi behöver sätta en begränsning. Vi behöver alla sänka värmen o använda mindre varmvatten.

Från den 1 januari 2023 kommer priset på fjärrvärme att stiga 20 procent och för att undgå ännu en avgiftshöjning måste vi ALLA ta ansvar.
Fjärrvärme inkluderar uppvärmning och varmvatten.

Obs! Till er som reser bort över jul och nyår ber vi sätta elementen på 1. Vi tackar för er förståelse och önskar er återigen en härlig jul.

Med vänliga hälsningar.
Styrelsen

Categories
Uncategorized

Glöggmingel

Den 14 december bjöd styrelsen in till glöggmingel på gården. Det var en trevlig stund då grannar fick prata, dansa runt trädet och önska varandra en God Jul!

Categories
Uncategorized

Gårdsdag

Gårdsdagen blev en succé, många grannar möttes och hjälptes åt att göra höstfint på våra innergårdar. Bland annat klippte vi pilträden, rensade ogräs, gjorde fint i cykelskjulen och tog hand om växter på olika sätt. Vi gjorde förarbete för målning i porten på 17 och fixade med dagvattentunnorna. Vi klippte häcken och tvättade planket. Vi rengjorde utemöblerna som ska förvaras inomhus till nästa vår. Det bjöds på pizza och de som ville fick smaka på chili och tomater som vuxit här på gårdarna.

Tack till alla som kom och gjorde en insats för gårdarna och grannsämjan!

Categories
Uncategorized

Gårdsdag

Hej medlemmar och boende i BRF Källorna! 

Lördagen den 8 oktober är det dags för en liten gårdsdag! Den drar igång klockan 11:00 och håller på till ca 15:00 – eller så länge du vill vara med! Förutom att det är ett ypperligt tillfälle att prata lite med dina grannar så kan man också få olja cykelskjul, klippa häck, fika, fixa med något annat för att göra gården redo för vintern eller prata med någon i styrelsen om de pågående projekten.  

Vi ses på gårdsdag 8 oktober kl 11:00! Ta med en folköl och en sekatör!  

Väl mött 

Styrelsen 

Categories
Uncategorized

Öppna Möllan

BRF Källorna öppnar upp gården under Öppna Möllan på lördag 3 september.

Tillsammans med många andra boende på Möllan öppnar vi upp vår innergård under Öppna Möllan! Det kommer att bli loppis, annan försäljning och livemusik. Passa på att komma ner och hänga med dina grannar på vår vackra innergård.

Öppna Möllan drar igång vid 10 och pågår till sen eftermiddag. I rondellen kommer karta över alla öppna gårdar att delas ut under dagen.

Categories
Uncategorized

Användning av grindar

1 – Återställning av dörrautomatiken

Om grindarna hakar upp sig återställs de på detta sätt:

1.1 – Vrid på on/off knappen (0/1) som sitter ovanför grinden i hörnet.
Stäng av (0), sen sätt på igen (1)

1.2 – Håll inne den röda (lite gömda) knappen på lådan med dörrarmen i ca 3 sek.

1.3 Klicka på dörröppnaren – grinden kommer öppna sig sakta sakta, detta för återställning. Sen fungerar den som vanligt.

2 – Uppställning av grind

2.1 – Öppna grinden med tagg eller klicka på dörröppnaren

2.2 – Flippa brytaren/knappen till Ö (öppen)

2.3 – Flippa tillbaka brytaren/knappen till S (stängd) när grinden skall återgå till normalfunktion. Glöm inte detta!

3 – Vad händer vid strömavbrott?

Hur kommer vi ut/in vid strömavbrott?

Systemet har inbyggt batteri som klarar några timmar (gäller både grindar och trappuppgångsportarna). Man har då tid att ställa upp dem ifall elavbrottet tros vara under en längre tid. Kortare avbrott skall alltså inte märkas. Styrelsen har också huvudnycklar till grind och portar.

Categories
Uncategorized

Nya fastighetsboxar på plats

Hej!
Nu är de nya fastighetsboxarna monterade på respektive gård!

Efter slutgodkännande av PostNord ska vi dela ut nycklarna. Notera att det även finns så kallade “servicefack” som används för mindre stora paket. Man slipper alltså vägen till ombudstället om paketet (upp till 2kg) passar i facket.

Vi kommer att informera er när vi delar ut nycklar, troligtvis inom 1-2 veckor.