Categories
Uncategorized

Årsstämma 2023

Årsredovisning 2022

Proposition: stadgeändring

Årsstämma i BRF Källorna

Tid: 2023-05-03 kl 18.30.
OBS att stämman börjar 18.30, Styrelsen välkomnar alla att vara på plats kl 18.15 för att hjälpas åt att plocka fram stolar etc.
Plats: Utomhus på innergården på Kristianstadsgatan 19.

Det har blivit dags för den årliga stämman för Brf Källorna. Vi äger och förvaltar dessa fastigheter tillsammans. Under årsstämman får du som medlem ta del av styrelsens arbete och en genomgång av årsredovisningen vilka tillsammans är den enskilt viktigaste informationskällan för ditt ägande. Styrelsen ser det som en självklarhet och en skyldighet att minst en representant per lägenhet deltar på stämman. Stämman kommer även utse en ny styrelse för det kommande året.

Som medlem har du rätt att ta del av föreningens årsredovisning före stämman vilket vi hoppas ni har hunnit göra. Årsredovisningen kommer att finnas anslagen i respektive trapphus samt på hemsidan, http://www.brfkallorna.se (under fliken Brf Källorna/Dokument), senast en vecka före själva stämman.

Observera att endast en röst per lägenhet ingår i röstlängden. Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud.

Vi vill påminna om 28 § i föreningens stadgar som säger att “Medlem som önskar anmäla ärenden till stämma skall anmäla detta senast den 1 februari eller inom den senare tidpunkt styrelsen bestämmer”.

Väl mött,
Styrelsen

Advertisement