Categories
Uncategorized

Styrelsens ord efter årsstämman 2023

Styrelsen tackar alla medlemmar som närvarade på stämman. Ett särskilt tack till våra nyaste medlemmar, roligt att få träffa er och välkomna till BRF Källorna!

Ordförande Ann Hultén berättade kort om styrelsens arbete under året, då vi arbetat bland annat med resterna efter branden, OVK, termostater och fjärrvärme, men också svåra beslut kring vår ekonomi med lån och avgiftshöjningar.

Tack till valberedningen som arbetat med att knacka dörr och berätta för medlemmarna om styrelsearbetet. Föreningsstämman godkände valberedningens kandidater och styrelsen för år 2023-2024 ser ut som följer:

Ann Hultén – Ordförande
Camilla Mossberg – Ledamot
Mattias Lind – Ledamot
Timmy Lindoff – Ledamot
Sara Persson – Suppleant
Maria Ravstrand-Johansson – Suppleant
Kajsa Kinntorph – Suppleant
Cevin Johnsson – Suppleant
Agnes Ahlström – Suppleant

Styrelsen kommer att sammanträda för att sätta in de nya styrelsemedlemmarna i arbetet.

Viktigt för alla medlemmar att veta att styrelsen inte kommer att sammanträda under sommaren, och därmed inte starta några nya ärenden. Tänk på att det kan bli längre handläggningstiden för sådant som kräver styrelsebeslut. Vid akuta ärenden hänvisar vi medlemmarna att kontakta Bredablick.

Väl mött!

Styrelsen

Advertisement