Categories
Uncategorized

Styrelsemöte 4/6

Hej!

Här kommer en sammanfattning av vad som diskuterats i torsdags.

  • Fullständig presentation av den nya styrelsen kommer att läggas upp här inom kort
  • Nya grupper där styrelsens arbete fördelas har utsetts. Dessa ser ut som följade:

Fastighetsgrupp

Informationsgrupp

Renoveringsgrupp

Trivselgrupp

Hyresgrupp

  • En uppdatering av de boendes namn i trapp och på porttelefonerna kommer göras
  • Uppdatering av styrelsens arbete kommer i huvudsak att ske online, därför vill vi rekommendera alla att skriva upp sig på föreningens nyhetsbrev
  • Fullständig presentation av den nya styrelsen kommer att läggas upp här inom kort

Glad sommar!

Advertisement

2 replies on “Styrelsemöte 4/6”

Byta gärna kod (29b) när ni ändå är igång med byte av namnskyltar, den befintliga koden har vi haft bra länge nu. Bör bytas var 6:e månad anser jag.

Comments are closed.