Categories
Uncategorized

Styrelsemöte 13/4

 • Fortsatt avtal har tecknats med ”Klottrets fiende” då det tidigare fungerat väl och även var den aktör som lämnat bäst offert av de anbud vi fått in.
 • Planering är påbörjad för att göra i ordning våra gårdar efter renoveringen. Ett förslag är att i framtiden två gånger om året ha gårdsdag med hela föreningen, där alla medlemmar hjälper till.
 • Renovering:
  • Gallren på balkongerna på Källan 5 kommer att korrigeras då de ej fått korrekt utförande. Detta uppdagades på förbesiktningen.
  • Städning på gårdarna kommer att utföras av byggfirman då ställningarna tas ner. Även grovstädning av fönstren, men ej putsning. Fönstren bör ej putsas innan detta utförts då fönstren kan repas av gruset.
  • Gården på Källan 5 beräknas vara färdig nästa vecka och i slutet av veckan är planen att byggställningarna ska tas ner och förbesiktning görs. Efter detta monteras nya lampor på gården.
  • På Källan 5 är taket klart.
  • Termografering av 4 lägenheter var planerat att utföras 14/4 för att kontrollera att fönstren är korrekt monterade utifrån tätning.
  • Ny tidsplan och deadline av renoveringen. Framflyttad till 31/5 för att de inre balkongerna på Källan 6 var i sämre skick än väntat.
  • På Källan 6 är taket nästan klart, vilket även det var i sämre skick än väntat. Beställning har lagts på att fixa till taktornen då de behöver totalrenoveras.
  • Besiktningsman är nu vald för renoveringen, Rolf Malmgren. Han kommer att påbörja sitt arbete från och med nästa vecka fram tills dess att allt är besiktigat. Under besiktningen måste någon vara hemma, två veckor innan kommer information om tid att gå ut i brevlådan. Annan tid kommer ej att erbjudas. Är man ej hemma vid detta tillfälle går det senare inte att begära ersättning för eventuella fel och tillkommande kostnader faller då på lägenhetsinnehavaren.
 • De som ännu inte hämtat ut sina tvättbrickor uppmanas att göra detta genom att höra av sig till styrelsen via mail. Brickan tillhör lägenheten och ska tillsammans med nycklar överlämnas till ny lägenhetsinnehavare vid försäljning. Detta gäller även vindsnyckel. Alla lägenheter får utdelat en nyckel samt bricka. Finns dessa inte vid försäljning är det upp till lägenhetsinnehavaren att lösa ut nya hos styrelsen, till självkostnadspris.
 • Nästa styrelsemöte sattes till onsdagen 4/5 18:30
Advertisement