Categories
Uncategorized

Hej alla medlemmar i BRF Källorna!

Det är nu dags att igen visa engagemang i vår förening. På årsstämman i slutet av maj ska vi tillsätta en ny styrelse som brukligt är vid den årliga stämman.  

Styrelsen består av boende i föreningen som lägger sin fritid på det arbete som görs för föreningen och dess medlemmar.  Styrelsen hanterar dagligen alla e-post, brev och samtal som kommer in. De går på möten varje månad å föreningens medlemmars vägnar och var tredje vecka samlas styrelsen för styrelsemöte. Vi äger alla husen gemensamt och har alla ett ansvar för att vi ska få det så trevligt som möjligt.

Styrelsearbete ska vara roligt och inspirerande. Din aktiva medverkan är A och O för en positiv och bra förening i utveckling.

Ju fler vi är som delar på jobbet desto roligare och mindre betungande blir arbetet.

Föreningen behöver energi, infallsvinklar och idéer vad gäller både stort och smått i det löpande arbetet. Vi är bra på olika saker så allas bidrag, även ditt, är betydelsefullt.

Gå gärna in på föreningens hemsida för att läsa mer om hur styrelsens arbete fungerar:

brfkallorna.com (i menyn hittar ni fliken: Styrelsens arbete)

Känner du dig lockad av att gå med i styrelsen eller om du har förslag på en person att nominera så ta kontakt med oss i valberedningen:

Åsa Johansson, Kristianstadsgatan 17 a, mail: asajo73@hotmail.com

Fredrik Sjölin, Kristianstadsgatan 17 c, mail: f.sjolin@gmail.com

Advertisement