Categories
Uncategorized

Senaste nytt november

Hej grannar! Här kommer nyheter från vårt senaste möte i styrelsen på BRF Källorna.

  • Lamporna på innergårdarna ska fixas av vår vaktmästare på Bredablick de närmsta dagarna
  • Styrelsen har gått igenom förslag på rutiner vad som ska gälla när en medlem säljer sin bostadsrätt och en ny medlem flyttar in. Förslaget ser ut så här:

Vid utflytt

Kontakta styrelsen att ni säljer er lägenhet.

När köpet gått igenom och ni lämnar huset så ska vindsnyckel samt bokningsnyckel till tvättstugan överlämnas till någon i styrelsen. Den som sålt sin lägenhet ansvarar också för att tömma sitt vindsförråd. Om vindsnyckeln eller bokningsnyckeln tappas bort blir säljaren ersättningsskyldig med 1000 kr per nyckel.

Vid inflytt

När en ny medlem flyttar in i huset ska denna få kvittera ut tvätt och vindsnyckel från någon i styrelsen samt få informationsmaterial med information kring

  • Tvättstugan
  • Facebookgruppen
  • Hemsidan
  • Hur en gör felanmälningar
  • Vad som planeras hända framöver i huset
  • Hur en kontaktar styrelsen
  • Krav på att ha brandvarnare
  • Vad som gäller vid renovering (exempelvis framförhållning vid vattenavstängning, ansvar för att städa trappen om det kommit mycket damm/gips samt att inte lämna dörrarna öppna utan uppsyn)

 

Allt gott!

Vänliga hälsningar Styrelsen

Advertisement