Categories
Uncategorized

INFORMATION OCH FÖRFARANDE GÄLLANDE VINDSFÖRRÅD

Informationen berör bara vindsförråd i Kristianstadsgatan 19A-B och Södra Parkgatan 29A-B

1. Kontakta ert försäkringsbolag. Var noga med att följa den information som ges om hur respektive försäkringsbolag vill att ni ska hantera skadat eller förstört lösöre. Lösöret på vindarna kan i de flesta fall ses som förstört. Vanligen krävs en inventeringslista och möjliga kvitton. Ibland fotografier av lösöre och/eller att försäkringsbolaget vill komma på plats för okulär besiktning.


2. Se till att få ett skadenummer. Detta nummer mejlas sedan till Pierre Fredriksson på Ocab pierre.fredriksson@ocab.se


3. Det får absolut inte förekomma något som hämtats på vindarna i allmänna utrymmen! Sot och röklukt som dras med kan ge skador då det exempelvis dras vidare med in i lägenheter. För detta ges ingen ersättning.


4. Om ni går upp på vindar skall skoskydd användas vilka kommer att placeras ut vid respektive vindar. Rekommenderar oömma kläder då röklukten snabbt sätter sig i kläderna.


5. Från och med 5 juli kommer belysning vara monterad på vindarna. Mellan 5 juli – 15 augusti önskar vi att ni går igenom era vindsförråd och lösöre.


6. Från och med 15 aug börjar utrensning och sanering av vindarna. Utförs av Ocab.


7. Vid förhinder kontakta omgående styrelsen brfkallorna@gmail.com


8. När ert vindsförråd är reglerat (avräknat med resp försäkringsbolag) meddela detta till Pierre Fredriksson på Ocab pierre.fredriksson@ocab.se

/Styrelsen

Advertisement