Categories
Uncategorized

Användning av grindar

1 – Återställning av dörrautomatiken

Om grindarna hakar upp sig återställs de på detta sätt:

1.1 – Vrid på on/off knappen (0/1) som sitter ovanför grinden i hörnet.
Stäng av (0), sen sätt på igen (1)

1.2 – Håll inne den röda (lite gömda) knappen på lådan med dörrarmen i ca 3 sek.

1.3 Klicka på dörröppnaren – grinden kommer öppna sig sakta sakta, detta för återställning. Sen fungerar den som vanligt.

2 – Uppställning av grind

2.1 – Öppna grinden med tagg eller klicka på dörröppnaren

2.2 – Flippa brytaren/knappen till Ö (öppen)

2.3 – Flippa tillbaka brytaren/knappen till S (stängd) när grinden skall återgå till normalfunktion. Glöm inte detta!

3 – Vad händer vid strömavbrott?

Hur kommer vi ut/in vid strömavbrott?

Systemet har inbyggt batteri som klarar några timmar (gäller både grindar och trappuppgångsportarna). Man har då tid att ställa upp dem ifall elavbrottet tros vara under en längre tid. Kortare avbrott skall alltså inte märkas. Styrelsen har också huvudnycklar till grind och portar.

Advertisement