Categories
Styrelsemöte

Rapport från styrelsemötet 6/11

På styrelsemötet diskuterades fördelningen av styrelsearbetet och våra rutiner för att hantera ärenden. Det är mycket som händer i vår förening, både med renoveringen och olika mer eller mindre akuta ärenden. Det ordinarie styrelsearbetet hamnar ovanpå det och vi behöver alla hjälpas åt i föreningen för att inte belasta styrelsen för hårt. Boende kan hjälpa till med detta genom att själva använda den information som finns här på sidan, höra av sig via mail när det är något särskilt och visa förståelse för att vi måste prioritera bland ärendena och att det därför kan ta lite tid ibland.

Nu har vi i alla fall fungerande värme i våra lägenheter igen men det finns fortfarande ombesiktigade lägenheter efter OVK och element-kontrollerna. Kom ihåg att du som medlem har skyldighet att hålla din lägenhet tillgänglig när sådant arbete behöver utföras. Imtech, som fixar med våra element, kommer att boka tid med de boende i de lägenheter som behöver reparation och service av element och alltså inte genom styrelsen.

Angående renoveringen så håller vi just nu på att diskutera vilka fönster vi ska välja och förhandlar kring offerterna. Vi hoppas att vi snart ska kunna skriva avtal med något av de företag som lämnat in offerter. Vi har också ett pågående ärende kring en skada på taket på Södra parkgatan. Förhoppningsvis kommer vi kunna skriva avtal även för det arbetet inom kort och kunna åtgärda skadan.

Nu hoppas vi att alla får en skön hösthelg!

//Styrelsen

Advertisement