Categories
Styrelsemöte

Styrelsemöte 27/11

Idag har vi avhandlat många punkter på dagordningen. Vi har bl.a. diskuterat detta:

-Vår försäkring går ut framöver och vi har valt ett nytt bolag som kan erbjuda ett bättre avtal -Folksam.

-Vi har bestämt att vi ska ha vår årsstämma 2015 i mitten av maj. Inför stämman kan boende skicka in motioner som ska tas upp vid stämman via mail.

-Vid årsskiftet kommer vi att höja avgiften med 3%. Det gör vi för att bibehålla god ekonomi i föreningen.

– Det var vissa som inte var hemma när vi luftade elementen. Det fanns också en del element som behöver lagas. Lappar om datum för nytt besök för att åtgärda felen kommer i brevlådan framöver.

– Efter vår OVK-besiktning behövs också åtgärder för ventiler etc. och de utförs av Imtech som gjorde inspektionen.

– Vi har fått reda på att de avfallspåsar som finns i källaren på 17 inte bör användas eftersom de kan ha fått kloakvatten på sig vid översvämningen. Släng påsar ni tagit med er upp i lägenheterna efter översvämningen i slutet på september. Nya påsar ska beställas och kommer så fort som möjligt.

– Vi hade ju en stor utrensning av vindarna i slutet av sommaren för att bli av med skräp som stod i gångarna. Nu är det tyvärr så att det återigen finns möbler utanför förråd på våra vindar och förutom att de står i vägen så utgör de en fara vid brand. Möbler som står i gemensamma utrymmen kommer därför att beslagtas av föreningen om de hittas på fel plats i fortsättningen.

Advertisement