Categories
Styrelsemöte

Styrelsemöte 27/11

Idag har vi avhandlat många punkter på dagordningen. Vi har bl.a. diskuterat detta:

-Vår försäkring går ut framöver och vi har valt ett nytt bolag som kan erbjuda ett bättre avtal -Folksam.

-Vi har bestämt att vi ska ha vår årsstämma 2015 i mitten av maj. Inför stämman kan boende skicka in motioner som ska tas upp vid stämman via mail.

-Vid årsskiftet kommer vi att höja avgiften med 3%. Det gör vi för att bibehålla god ekonomi i föreningen.

– Det var vissa som inte var hemma när vi luftade elementen. Det fanns också en del element som behöver lagas. Lappar om datum för nytt besök för att åtgärda felen kommer i brevlådan framöver.

– Efter vår OVK-besiktning behövs också åtgärder för ventiler etc. och de utförs av Imtech som gjorde inspektionen.

– Vi har fått reda på att de avfallspåsar som finns i källaren på 17 inte bör användas eftersom de kan ha fått kloakvatten på sig vid översvämningen. Släng påsar ni tagit med er upp i lägenheterna efter översvämningen i slutet på september. Nya påsar ska beställas och kommer så fort som möjligt.

– Vi hade ju en stor utrensning av vindarna i slutet av sommaren för att bli av med skräp som stod i gångarna. Nu är det tyvärr så att det återigen finns möbler utanför förråd på våra vindar och förutom att de står i vägen så utgör de en fara vid brand. Möbler som står i gemensamma utrymmen kommer därför att beslagtas av föreningen om de hittas på fel plats i fortsättningen.

Advertisement
Categories
Styrelsemöte

Rapport från styrelsemötet 6/11

På styrelsemötet diskuterades fördelningen av styrelsearbetet och våra rutiner för att hantera ärenden. Det är mycket som händer i vår förening, både med renoveringen och olika mer eller mindre akuta ärenden. Det ordinarie styrelsearbetet hamnar ovanpå det och vi behöver alla hjälpas åt i föreningen för att inte belasta styrelsen för hårt. Boende kan hjälpa till med detta genom att själva använda den information som finns här på sidan, höra av sig via mail när det är något särskilt och visa förståelse för att vi måste prioritera bland ärendena och att det därför kan ta lite tid ibland.

Nu har vi i alla fall fungerande värme i våra lägenheter igen men det finns fortfarande ombesiktigade lägenheter efter OVK och element-kontrollerna. Kom ihåg att du som medlem har skyldighet att hålla din lägenhet tillgänglig när sådant arbete behöver utföras. Imtech, som fixar med våra element, kommer att boka tid med de boende i de lägenheter som behöver reparation och service av element och alltså inte genom styrelsen.

Angående renoveringen så håller vi just nu på att diskutera vilka fönster vi ska välja och förhandlar kring offerterna. Vi hoppas att vi snart ska kunna skriva avtal med något av de företag som lämnat in offerter. Vi har också ett pågående ärende kring en skada på taket på Södra parkgatan. Förhoppningsvis kommer vi kunna skriva avtal även för det arbetet inom kort och kunna åtgärda skadan.

Nu hoppas vi att alla får en skön hösthelg!

//Styrelsen

Categories
Information Styrelsemöte

Värmecentral, element och extrastämma!

Nu är den stora renoveringen och utbytet av värmecentralen i huset “Källan 5” (Kristianstadsgatan 17) klar. Vi har fått nya kärl och cirkulationspumpar samt elinstallationer gjorda. I andra huset “Källan 6” byttes detta 2008. Stamgruppsventiler för tappvatten är nu bytta i båda husen.

En sak kvarstår och det är luftning av elementen och vattenbyte i värmesystemet. Detta skulle ha gjorts i samband med OVKn i tisdags men som ni märkt så blev det inte så. Styrelsen ligger på för att det ska bli gjort så fort som möjligt så att vi inte behöver frysa i höst.

Under kvällen har extrastämman inför det eventuella balkongbygget hållits. Samtliga berörda brf-medlemmar var representerade och röstutfallet blev 15 röster för att gå vidare i processen och en röst emot. Det innebär att styrelsen nu fortsätter arbetet med att få in så fördelaktiga offerter som möjligt för att så småningom kunna lägga fram ett avtal till var och en av de berörda medlemmarna. Undertecknas dessa hoppas vi att vi kan bygga balkonger under våren 2015 i samband med renoveringen.

Trevlig helg!
Styrelsen

Categories
Styrelsemöte

Rapport från styrelsemötet 25/9

Ikväll har styrelsen haft möte och mycket har avhandlats:

-Styrelsen har haft ekonomimöte med vår förvaltare Bredablick. Ekonomin ser bra ut och föreningen har balans i kassaflödet.

-Progressiv låneavskrivning ska inte längre tillåtas för nya föreningar men det kommer inte att innebära höjda avgifter för oss. Däremot kan det betyda minus i budgeten. Det kan därför vara bra att vara medveten om vad det beror på och informera sin mäklare om att detta har en naturlig förklaring vid en ev försäljning. Många föreningar är i samma läge.

-Renoveringen väntar på beslut om restaurering av våra balkonger. Ni har idag fått en kallelse i brevlåda och är välkomna på infomöte den 2/10 kl 19 samt stämma med omröstning den 9/10 kl 19.

Efter det att beslut har tagits i balkongfrågan kan vi skriva avtal med våra entreprenörer. Renoveringen kommer att påbörjas tidigast i mars 2015.

– Har du inte ändrat din hemförsäkring efter att du köpt bostadsrätt så gör det. Samma villkor gäller inte för hyresrätt som för bostadsrätt.

-Vi ligger på Anticimex och polygon för att de ska komma hit och inspektera källarna efter regnet. Vi hoppas på besök snart.

-Den planerade kontrollen av elementen kommer att genomföras i oktober istället för september.

//Styrelsen

Categories
Föreningsstämma Information Styrelsemöte

Protokoll från årsstämman

Nu kan ni läsa protokollet från årsstämman under fliken “Dokument”