Categories
Uncategorized

Renovering

Vi kan nu äntligen informera att renovering av Källan 5/Kristianstadsgatan 17 kommer att påbörjas vecka 37 och Källan 6/Kristianstadsgatan 19/Södra parkgatan 29 kommer påbörjas vecka 1. Bygget avslutas vecka 22. Då byggställningarna och bygghissar kommer att ställas upp är det därför av yttersta vikt att innergården för Källan 5 är fri från cyklar och andra tillhör under den här tiden. Vi ber er därför omgående flytta dessa så fort ni kan. De cyklar som inte är flyttade när renoveringen påbörjas kommer att klippas upp och ställas ner i källaren. Samma kommer gälla för Källan 6 när det är dags. Nedan följer specifikation av datum och de ingrepp som kommer att göras i fastigheten.

Källan 5

Vecka 37: Montering av byggställningar påbörjas på gatusidan

Vecka 38: Renovering av balkonger och tak på gatusidan påbörjas

Vecka 44: Montering av byggställningar på innergården påbörjas. Renovering av fönster och fasad påbörjas

Vecka 9: Senaste dagen för nedmontering av byggställningar. Förhoppningsvis kan det göras tidigare men det är något vi för dialog med Morenon om.

Källan 6

Vecka 1-2: Montering av byggställningar på innergården påbörjas

Vecka 3: Renovering av balkonger, fönster, tak och fasad på innergården påbörjas.

Vecka 3: Montering av byggställningar på gatusidan påbörjas.

Vecka 5: Renovering av balkonger, fönster, tak och fasad på gatusidan påbörjas

Vecka 22: Nedmontering av byggställningar, renovering avslutas.

Tak: Ny takpapp, laga skadade plåtpartier, byta ut trasiga takstolar. Bygga taksäkerhet och byta ut alla stuprännor och stuprör.

Fasad: Omfoga/mura om tegelfasaden på K5 framsida. Putsa om, fixa och måla fasader på K5 insida och K6 insida och gatusida på Kristianstadsgatan. Fasaden på Södra Parkgatan sidan är fixad 2007 och kommer inte göras något med. På Kristianstadsgatan 15 (som är vår granngård) kommer baksidan av vårt gårdshus på K5 att lagas/putsas och målas. Fasaddelar avslutas sen med fasadtvätt.

Fönster: byts ut till Leab Epok (tidsenligt passande fönster för byggnaderna), 3 glasfönster med 1910-tals tidsenliga handtag. Fönstren kommer vara försedda med spaltventiler för att ventilationen i lägenheterna ska fungera optimalt. De kommer vara 4 öppningsbara fönster i varje båge. Fönstren är träbeklädda aluminiumfönster vilket håller väldigt hög kvalité och hållbarhet. Fönstren kommer som idag vara inåtgående vilket underlättar vid fönsterputsning och minimerar fallrisk. Infällt i fönstren finns även fönsterbromsar som gör att man kan låsa fönstren i olika vädringslägen. Nya fönsterbleck kommer att monteras. Färg på fönstren kommer vara: K5 gata, mörkgröna, K6 gator, engelskröda, K5 och K6 gårdar, ljusgråa. Samtliga kommer vara vita på insidan. Källarfönstren kommer att bytas ut mot glasblock. Se bild nedan för fönstrens vred.

Balkonger: De som idag har fransk balkong har fått möjlighet att bygga, på egen bekostnad, som det en gång i tiden varit, balkong. Balkongerna kommer vara av högsta kvalité med smidesräcken och fina detaljer som är tidsenliga för husen. De tre balkonger som finns på K6 gården kommer att totalrenoveras och få nya smidesräcken i samma stil som de nybyggda balkongerna. På årsstämman har andelsändring och avgiftshöjning för balkongägare röstats igenom, men senare i höst kommer vi ha en extrastämma för att fastslå detta inför när balkongerna är klara och besiktigade för att börja användas.

Portarna och entrédörrarna ut mot gatan på Södra parkgatan: Detta är inte medtaget i bygglovet utan kommer att behöva sökas separat. Vi har inplanerat möte med Stadshuset och byggnadsantikvarie för att på plats titta på vilken lösning som är bäst att tillämpa för att flytta ut entréerna mot gatan för att bli av med klotter, kiss, spyor och häng. Detta kommer att ske efter den stora renoveringen för att undvika skador på entréerna under renoveringen.

Under tiden renoveringen pågår är det även viktigt att tänka på inbrottsrisken med byggnadsställningarna och att man ser till att hålla fönster och balkongdörrar stängda på nätter och om man inte är hemma. Vi förstår att det kan vara en jobbig period med renoveringarna och att det är extra viktigt att vi tillsammans håller i ordning på gårdarna med sopor och annat. Utrymmesvägar får absolut inte blockeras av skräp, cyklar eller dylikt.

OBS!

Det är också viktigt att vi får tillträde till lägenheterna när det behövs under renoveringen. Information om fönsterbyte kommer läggas i brevinkast på torsdagen veckan innan fönsterbyggarna behöver tillträde till lägenheten. Vad vi vet idag är det endast vid fönsterbytet som vi kommer behöva tillträde till lägenheten, då dessa kommer behöva plockas från insidan.

Det hela kommer bli mycket fint när det är klart och att vi kommer då ha ett helt skal som skyddar bra mot väder och vind. Det är dock en omfattande renovering och tidsplanen kan därför komma att ändras under tiden. Registrera gärna er e-postadress på styrelsen hemsida för att erhålla vårt nyhetsbrev med de senaste uppdateringarna.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

fönstervred

Advertisement