Categories
Uncategorized

Brottsförebyggande arbete

Utöver renoveringsprojekt och standardärenden sysslar styrelsen även med brottsförebyggande arbete. Den tredje september publicerade Sydsvenska ett reportage om (det planerade) arbetet i rondellen utanför våra fasader. Polisen och Gatukontoret har i det senaste intensifierat och fokuserat sitt arbete för att lösa problematiken med den mer eller mindre öppna illegala handel som pågått sedan en tid tillbaka.

En problematik i närområdet vilken även diskuterats under våra styrelsemöten. Vi har under de senaste månaderna haft kontakt och fört en konversation med Gatukontoret och tryckt på för att en rad förbättringsåtgärder måste vidtas. Våra förslag på förbättring innefattade bland annat ökad belysning och förbättrad gatuhållning. Åtgärder vilka Gatukontoret nu ämnar genomföra.

Mer information om planerade åtgärder återfinns i länken nedan.
Länk till artikeln: http://www.sydsvenskan.se/malmo/sa-ska-kommunen-mota-bort-langarna/

/Styrelsen

Advertisement