Categories
Uncategorized

Brandvarnare

Kära medlemmar!

Tänk på att se till att ni har en brandvarnare i hemmet. Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar ska i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning eller annan olycka i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand

 

Mvh,

Styrelsen

Advertisement