Categories
Uncategorized

Inför årsstämma

Hej alla boende!

I stadgarna för vår förening står enligt 27 § följande:

Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen tidigast 1 mars och senast före juni månads utgång

Vidare lyder enligt 28 § följande:

Medlem som önskar anmäla ärende till stämman skall anmäla detta senast den 1 februari eller inom den senare tidpunkt styrelsen bestämmer.

Då datum för 2016 års stämma ännu inte fastställts, har vi för er som önskar anmäla ett ärende eller skriva en motion inför stämman, därför beslutat att förskjuta sista datum till den 1 mars.

Notera: Denna information gäller den årliga stämman och inte den extra stämma som kommer utlysas och äga rum den 16 mars.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen

Advertisement