Categories
Uncategorized

Valberedning

Föreningen söker personer till valberedningsgruppen. Vanligtvis utses valberedare vid ordinarie föreningsstämma intill dess att nästa ordinarie föreningsstämma hålls (35 §). Nu behöver dock föreningen hjälp av en, helst två personer, då valberedningsgruppen i dagsläget endast består av en person.

Valberedningens uppgift är att under året arbeta fram förslag till nya kandidater som är lämpliga att sitta i styrelsen. Valberedningen förbereder sig vanligen genom att fråga föreningens medlemmar vilka som är intresserade av att åta sig ett styrelseuppdrag. Valberedningen arbetar sedan utifrån dessa kandidater och sätter samman en styrelse bestående av de namn de tror kan arbeta väl ihop och kan bidra med sina kunskaper.

Valberedningen har också från det att den utses, fram till nästa årsstämma, som uppgift att analysera hur den sittande styrelsen arbetar.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen

Advertisement