Categories
Uncategorized

Styrelsemöte februari

Hej medlemmar!

I februari var det dags för möte igen där vi diskuterat följande:

  • Vi har återigen frekventa besök vid våra entréer (29 A & B) av personer som inte bor i husen. Vi försöker vara kreativa och jobbar på lösningar som skall minimera detta. Vi kommer ta in offerter för att undersöka vad det skulle kosta oss som förening att vara kopplade till en störningsjour samt tittar vi även på möjligheten att bygga bort problemet genom att flytta ut entrédörrarna.
  • Extrastämman som vi flaggat för tidigare kommer äga rum den 16 mars klockan 19.00. På stämman kommer ni behöva ta ställning till huruvida vi som förening ska bli kund hos comhem för att möjliggöra billigare bredband till de boende, byte av revisor samt rösta om andelstalsförändring för boende med balkong.
  • Vi behöver även nya medlemmar till valberedningen. Det är således viktigt att ni lägger detta datum på minnet och infinner er på stämman för att kunna vara med och påverka. Mer information om extrastämman kommer delas ut i god tid innan den äger rum.

 

Nästa styrelsemöte äger rum den 1 mars.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen

Advertisement