Categories
Uncategorized

Extrastämma 16/3 2016

Hej alla! Här kommer protokollet från extrastämman den 16/3.

Punkt 1: ny valberedning
Filip Saarman och Joakim Sandell röstades fram som ny valberedning

Punkt 2: omräkning av andelstalen
Då informationen i den utsända kallelsen ej var fullständig stryks denna punkt lyfts åter under årsstämman samt vid en ny extrastämma vid senare tillfälle. Vilket styrelsen återkommer med information om.

Punkt 3: ny revisor
För mer kostnadseffektiv revision har styrelsen begärt in offerter från andra bolag. Ernst and Young röstades fram som ny revisor då de erbjöd sina tjänster till ett väsentligt lägre pris med minst lika bra innehåll som tidigare anlitad revisionsbyrå.

Punkt 4: gruppavtal med com hem 
Under extrastämman röstade samtliga närvarande för att föreningen skulle teckna ett gruppavtal med comhem. Slutgiltigt beslut kring huruvida detta gruppavtal kommer träda i kraft tas först efter årsstämman då frågan måste lyftas på nytt för att fastställas.

Ett gruppavtal med comhem innebär i detta fall att föreningen köper in tjänster med kollektiv rabatt för samtliga hushåll. Mer information i denna fråga kommer

Protokoll från extrastämman återfinns på hemsidan under fliken “dokument”.

Ingen närvarande röstade nej till förslaget. Mer information följer.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Advertisement