Categories
Uncategorized

Styrelsemöte 23/3

  • Renoveringen

Arbetet fortlöper, nedmontering av ställningarna på Källan 5 beräknas börja nästkommande vecka. Tyvärr har det uppdagats att taket på Källan 6 varit i sämre skick än planerat, bl.a. måste kupolerna totalrenoveras för att vi i framtiden inte ska få fortsatta problem och vattenskador. Balkongerna mot gården på Källan 6 har delvis sönderrostade balkar vilket innebär att de måste bytas ut. Utöver det har det uppstått lite problem med infästningarna på de balkonger vilka vetter mot rondellen, ett problem som är löst. Tillsammans innebär detta dock att planerat slutdatum för hela renoveringsarbetet kan komma att försenas. Om och hur länge denna försening blir vet vi ej i dagsläget.

Under tiden renoveringsarbetet fortgår arbetar vi med att säkerställa så att arbetet genomförs med god kvalité. Termografering av lägenheterna i Källan 5 är planerat, vi återkommer med resultat när denna är gjord. Vi arbetar även på att inom kort få in en besiktningsman som ska besikta genomfört renoveringsarbete.

  • Uppföljning av extrastämman

Under styrelsemötet följde vi upp det som sades på extrastämman. Vi konstaterade att det är väldigt synd att deltagande på mötet och engagemanget i föreningen är lågt, detta till trots att viktiga punkter avhandlades på extrastämman som påverkar alla i föreningen.

  • Aktuella och framtida saneringsbolag

Vi undersöker om vi ska byta ut Klotters fiende och tar för närvarande in offerter från andra saneringsbolag för att undersöka vem som ger mest valuta för pengarna i arbetet med klotterfria fasader.

  • Framtiden

Styrelsen spånar även på framtida arbetsinsatser som behöver göras i föreningen, allt från hur vi kan optimera trivseln för våra medlemmar, skapa en bra boendemiljö och hur vi kan skapa ökad delaktighet i föreningen. Ett liggande förslag är att anordna gemensamma arbetsdagar på gården. Har ni förslag maila gärna oss!

Nästa styrelsemöte äger rum den 30 april.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen.

Advertisement