Categories
Uncategorized

Årsstämma 2020

Kallelse till årsstämma i Brf Källorna 

Tid: 2020-05-27 kl 18.00

Plats: Utomhus på innergården på Kristianstadsgatan 19.

Det har blivit dags för den årliga stämman för Brf Källorna. Under årsstämman får du som medlem bland annat ta del av föreningen resultat från det gångna året och stämman kommer även utse en ny styrelse för det kommande året.

 Som medlem har du rätt att ta del av föreningens årsredovisning före stämman. Årsredovisningen kommer att finnas anslagen i respektive trapphus samt på hemsidan, http://www.brfkallorna.se, under fliken dokument senast en vecka före själva stämman.

 Vi kommer att vara på innergården och arrangera så att vi kan sitta så utspritt som möjligt.

Observera att endast en röst per lägenhet ingår i röstlängden. Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Enligt ny tillfällig lagstiftning kan vem som helst agera ombud och det är även i år möjligt för ett ombud att företräda flera personer. 

Vi vill påminna om 28 § i föreningens stadgar som säger att “Medlem som önskar anmäla ärenden till stämma skall anmäla detta senast den 1 februari eller inom den senare tidpunkt styrelsen bestämmer”. 

 På föreningens hemsida http://www.brfkallorna.se hittar du aktuell information om det som händer i föreningen och du kan också prenumerera på inlägg så att du inte missar någon viktig information.

Innan öppnandet av mötet önskar styrelsen informera om pågående projekt och övriga angelägenheter för föreningen och dess medlemmar.

Väl mött,

Styrelsen

Advertisement