Categories
Uncategorized

2016-12-21

Hej allesamman!

Tyvärr är det så att våra gallergrindar och koddosor sen en tid tillbaka utsatts för regelbundet sabotage. Av den anledningen har grindarna vid flera tillfälle varit ur funktion. För några dagar sedan saboterades koddosan på 29 B med klister och någon gång under kvällen den 20/12 slets dosan på nummer 17 bort. Situationen är ohållbar och styrelsen har därför fattat beslut om att montera ner resterande dosor tills vidare.

Vår vision för att öka säkerheten är att under 2017 flytta ut de fyra portarna på 29, 19 och 17. Vi håller i dagsläget på att med vår förvaltare ta fram en underhållsplan för vår fastighet samt se över vår ekonomi i samband med kommande årsredovisning. Därefter ämnar vi snarast möjligt starta projektet med portarna. Vi vill dock påminna om att det är en process som kräver bygglov, tid och pengar men vi jobbar för att det ska gå så fort som möjligt

 

Mvh

Styrelsen

Advertisement