Categories
Uncategorized

Extramöte och renoveringsbesiktning

Hej boende i BRF Källorna!

Vi vill påminna er om besiktningen avseende fasad, balkonger, tak och fönster. Om ni noterat något som ni vill att besiktningsmannen koller extra noga på så maila oss på styrelsemailen. Vi har bokat tid för besiktningen den 23 april under förmiddagen. Om ni önskar att besiktningsmannen ser över era fönster eller balkong så kan ni antingen vara hemma då eller lämna nycklarna till er lägenhet till Mattias Lind i 19A (i ett kuvert märkt med namn och lägenhet). Det går också bra att lägga kuvertet i vår styrelsebrevlåda.

Vi vill också informera er att vi kommer ha ett extra föreningsmöte för våra medlemmar tisdagen den 8 maj klockan 19:00 på gården på Kristianstadsgatan 17 (i hopp om gott väder). Vi kommer då informera om de utmaningar som styrelsen står inför med kommande renoveringar. För att fullfölja renoveringen behöver vi rösta kring olika förslag på hur vi ska gå vidare. Mötet kommer innehålla information som ni bör ha med er för att kunna rösta på årsstämman. Det är omfattande renoveringar vi står inför och vi önskar att så många som möjligt kan närvara.

 

Vänliga hälsningar,

Mattias, Jacqueline, Filip, Kristina och Fredrik från Styrelsen

Advertisement
Categories
Uncategorized

Nyhetsbrev februari

Hej allesammans!

I januari upptäcktes en vattenläcka i fastigheten som berörde ett antal lägenheter. Det visade sig vara en por-läcka i ett vattenrör i väggen. Mycket tid har därför gått till att lokalisera och åtgärda läckan. Problemet är nu åtgärdat och torkning pågår.

I övrigt fortgår planeringen av dräneringen av våra innergårdarna och källaren. Vi kommer meddela i god tid när arbetet beräknas starta.

 

Väl mött,

Styrelsen

Categories
Uncategorized

Senaste nytt november

Hej grannar! Här kommer nyheter från vårt senaste möte i styrelsen på BRF Källorna.

  • Lamporna på innergårdarna ska fixas av vår vaktmästare på Bredablick de närmsta dagarna
  • Styrelsen har gått igenom förslag på rutiner vad som ska gälla när en medlem säljer sin bostadsrätt och en ny medlem flyttar in. Förslaget ser ut så här:

Vid utflytt

Kontakta styrelsen att ni säljer er lägenhet.

När köpet gått igenom och ni lämnar huset så ska vindsnyckel samt bokningsnyckel till tvättstugan överlämnas till någon i styrelsen. Den som sålt sin lägenhet ansvarar också för att tömma sitt vindsförråd. Om vindsnyckeln eller bokningsnyckeln tappas bort blir säljaren ersättningsskyldig med 1000 kr per nyckel.

Vid inflytt

När en ny medlem flyttar in i huset ska denna få kvittera ut tvätt och vindsnyckel från någon i styrelsen samt få informationsmaterial med information kring

  • Tvättstugan
  • Facebookgruppen
  • Hemsidan
  • Hur en gör felanmälningar
  • Vad som planeras hända framöver i huset
  • Hur en kontaktar styrelsen
  • Krav på att ha brandvarnare
  • Vad som gäller vid renovering (exempelvis framförhållning vid vattenavstängning, ansvar för att städa trappen om det kommit mycket damm/gips samt att inte lämna dörrarna öppna utan uppsyn)

 

Allt gott!

Vänliga hälsningar Styrelsen

Categories
Uncategorized

Senaste nytt

Hej grannar!

Vi har nu en ny styrelse i BRF Källorna (se info om den på hemsidan).

För kännedom så kommer en ny tvättmaskin installeras i tvättstugan på Kristianstadsgatan 19.
Vi ber er att ha tålamod några dagar när ni skriver mail till styrelsen. Vi har inte 24/7 service på elektronisk kontakt, men svarar så fort vi har möjlighet.
Det var allt för denna gång.
Vänliga hälsningar
Styrelsen
Categories
Uncategorized

Årsstämma

Kallelse årsstämma i Brf Källorna

Tid: 2017-06-27 kl 18.30
Plats: Utomhus på innergården vid bra väder, annars i stora tvättstugan på K6.

Det har blivit dags för den årliga stämman för Brf Källorna. Under årsstämman får du som medlem bland annat ta del av föreningen resultat från det gångna året och stämman kommer även utse en ny styrelse för det kommande året. Som medlem har du rätt att ta del av föreningens årsredovisning före stämman. Årsredovisningen kommer att finnas anslagen i respektive trapphus och under fliken dokument här

Vi ser gärna att alla som har möjlighet kommer på stämman. Observera dock att endast en röst per lägenhet ingår i röstlängden.

Väl mött,
Styrelsen

Categories
Uncategorized

Nycklar upphittade

Återfås mot beskrivning

 

Mvh

Styrelsen

Categories
Uncategorized

Senaste nytt

Hej alla

På det senaste och sista styrelsemötet med denna styrelsekonstellation avhandlades följande:

1. En reklamation av lamporna på innergårdarna kommer att ske eftersom de aldrig fungerat som de skall.

2. Som ni kanske märkt har en putsning av alla fönster skett i våra allmänna utrymmen. Och visst blev det fint? 🙂

3. Nu när vi fått så fina väggar efter fasadrenoveringen så vore det för allas trevnads skull bra om ni som röker med vänner inte fimpar mot väggarna. Sunt förnuft!

4. Det är förbjudet att släppa in icke behöriga i våra portar.

5. Gällande kommande årsmöte behöver vi skjuta på det i ett par veckor. Info är på väg.

Väl mött på mötet önskar vi i styrelsen.

Categories
Uncategorized

Hej alla medlemmar i BRF Källorna!

Det är nu dags att igen visa engagemang i vår förening. På årsstämman i slutet av maj ska vi tillsätta en ny styrelse som brukligt är vid den årliga stämman.  

Styrelsen består av boende i föreningen som lägger sin fritid på det arbete som görs för föreningen och dess medlemmar.  Styrelsen hanterar dagligen alla e-post, brev och samtal som kommer in. De går på möten varje månad å föreningens medlemmars vägnar och var tredje vecka samlas styrelsen för styrelsemöte. Vi äger alla husen gemensamt och har alla ett ansvar för att vi ska få det så trevligt som möjligt.

Styrelsearbete ska vara roligt och inspirerande. Din aktiva medverkan är A och O för en positiv och bra förening i utveckling.

Ju fler vi är som delar på jobbet desto roligare och mindre betungande blir arbetet.

Föreningen behöver energi, infallsvinklar och idéer vad gäller både stort och smått i det löpande arbetet. Vi är bra på olika saker så allas bidrag, även ditt, är betydelsefullt.

Gå gärna in på föreningens hemsida för att läsa mer om hur styrelsens arbete fungerar:

brfkallorna.com (i menyn hittar ni fliken: Styrelsens arbete)

Känner du dig lockad av att gå med i styrelsen eller om du har förslag på en person att nominera så ta kontakt med oss i valberedningen:

Åsa Johansson, Kristianstadsgatan 17 a, mail: asajo73@hotmail.com

Fredrik Sjölin, Kristianstadsgatan 17 c, mail: f.sjolin@gmail.com

Categories
Uncategorized

Valberedning

Hej allesamman!

Styrelsen söker just nu efter en person till valberedningen. Syftet är att underlätta valet av ny styrelse och komma med förslag på ledamöter och suppleanter. Låter det intressant så maila styrelsen på brfkallorna@gmail.com

 

Trevlig helg!

Categories
Uncategorized

Inkommen motion

En motion gällande vindsbyggnation har inkommit till styrelsen. Motionen går att läsa i sin helhet HÄR

Mvh

Styrelsen