Categories
Uncategorized

Styrelsemöte 4/6

Hej!

Här kommer en sammanfattning av vad som diskuterats i torsdags.

  • Fullständig presentation av den nya styrelsen kommer att läggas upp här inom kort
  • Nya grupper där styrelsens arbete fördelas har utsetts. Dessa ser ut som följade:

Fastighetsgrupp

Informationsgrupp

Renoveringsgrupp

Trivselgrupp

Hyresgrupp

  • En uppdatering av de boendes namn i trapp och på porttelefonerna kommer göras
  • Uppdatering av styrelsens arbete kommer i huvudsak att ske online, därför vill vi rekommendera alla att skriva upp sig på föreningens nyhetsbrev
  • Fullständig presentation av den nya styrelsen kommer att läggas upp här inom kort

Glad sommar!

Advertisement
Categories
Uncategorized

Om du inte kan komma på stämman imorgon

Hej,

Då det är av yttersta vikt att samtliga medlemmar deltar i omröstningen angående andelstalen till balkongbygget delar vi ikväll ut en fullmakt i era brevlådor att fylla i om du som medlem inte har möjlighet att delta på årsstämman imorgon den 26 maj. Information angående giltighet och villkor för ombud finns att läsa på fullmakten.
Med vänlig hälsning

/Styrelsen Brf Källorna

Categories
Uncategorized

Handlingar till årsstämman

Hej alla medlemmar i Brf Källorna,

Nu hittar ni alla handlingar till årsstämman under fliken dokument här på hemsidan och i listan nedan. Handlingarna anslås även i våra trapphus för dem som föredrar att läsa på papper.

Källorna – Årsredovisning 140101-141231

Valberedningens förslag till styrelse 20150526

§17 Ärenden från styrelsen eller föreningsmedlem

§ 18 Omröstning avseende proposition 1

Hälsningar,

Styrelsen

Categories
Uncategorized

Kallelse till årsstämma: 26/5-2015

Hej alla medlemmar i Brf Källorna!

Den 26/5 håller vi årsstämma och kallelsen hittar ni här men också i era brevlådor.

Väl mött den 26/5,

Styrelsen

Categories
Uncategorized

Rapport från styrelsemötet 7/5

Idag har mötet avhandlat efterarbetet för OVKn (ventilationsarbetet) och optimeringen av värmesystemet och elementreparationerna. Vi kan konstatera att det har kostat föreningen en del att många medlemmar inte har sett till att hålla sin lägenhet tillgänglig för arbete som behövts utföras och att det är viktigt att man som medlem tänker på att detta medför kostnader för oss alla. Det är också viktigt att man som medlem eller boende meddelar styrelsen om element och/eller ventilation inte fungerar som den ska så att detta kan åtgärdas samtidigt som övrigt arbete.

Föreningen är skyldig att genomgå en inspektion för systematiskt brandskyddsarbete och det åligger då bland annat föreningen att hålla utrymningsvägar och gemensamma utrymmen fria från saker och möbler som kan utgöra hinder vid en eventuell brand. Under förberedande besök har det återigen kostaterats att så inte är fallet på våra vindar och styrelsen har fått rensa vindar från skräp och möbler. När inspektionen nu ska genomföras hoppas vi att vindarna är lika  fina som nu och att boende inte ställer saker i gemensamma utrymmen där de kan utgöra fara för andra.

Nya dokument som reglerar andrahandsuthyrning finns under fliken dokument. De ska läsas av alla som hyr ut i andra hand eller vill ansöka om att göra det.

Renoveringsprocessen väntar fortfarande på att få ett besked angående bygglovet och även om vi har all anledning att tro på ett positivt besked så ser det ut att bli svårt att komma igång innan sommaren då handläggningstiden drar ut på tiden.

Vi har haft en kontrollant från Bredablick för att titta på eventuella fuktskador efter översvämningarna i källarna och vi fortsätter arbetet med att undersöka vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas framöver. Klart är att det finns läckor som Bredablick ska åtgärda så fort som möjligt.

Det drar ihop sig till årsstämma och ni kommer snart att få en kallelse i brevlådan till stämman som kommer att hållas den 26/5. Årsredovisningen och övriga handlingar till stämman kommer att anslås i trapphusen och på hemsidan senast den 19/5.

Trevlig helg,

Styrelsen

Categories
Uncategorized

Social jour

Av olika anledningar finns det människor som söker sig till trappuppgångar och vindar för att söka skydd och hitta någonstans att sova för natten. Även om vi känner empati för människors utsatthet så kan vi inte låta någon bo i våra fastigheter. Om ni hittar någon eller upptäcker att någon uppehåller sig i fastigheterna olovligt så får ni gärna upplysa dem om att de inte får bo här och hänvisa dem till social jour eller själv ringa dit på 040-34 56 78.

//Styrelsen

Categories
Uncategorized

Rapport från styrelsen 19/3

– Nu är bygglovet färdigt och skickas denna vecka in efter ett par vändor och vi hoppas nu på en snabb handläggning. Vi väntar alltså på svar som bör komma inom 10 veckor.

– Nästa utrymme i husen som ska rensas är barnvagnsförrådet. Det som får lov att förvaras i barnvagnsfårrådet är barnvagnar och trädgårdsredskap -allt annat kommer att slängas. Ta därför vara på det du vill ha kvar senast den 9/4. Efter det datumet städas sakerna bort.

– Det farliga avfall som inte får slängas i vanliga soporna dvs. el, färg, kemikalier etc (här hittar du en utförlig lista) kan du slänga när Sysavs Farligt avfall-bil kommer till Möllevångstorget. Nästa datum för det är tisdagen den 21/4 kl 19.00-19.45. Passa på att slänga ert farliga avfall då!

Vi önskar alla en fin vårhelg,

Styrelsen

Categories
Uncategorized

Håll koll på vem du släpper in!

Vi vädjar till medlemmar i föreningen att inte släppa in okända människor på gårdarna eller i husen. Vi vill undvika tråkigheter i samband med att obehöriga vistas hos oss. Ställ en fråga om vem personen är eller visa på något annat sätt att vi håller koll i vår förening!

Vänligen,
Styrelsen
Categories
Uncategorized

Rapport från styrelsen 26/2 

Sedan sist har tvättmaskinen på 19 lagats och funkar igen. Tvättlås som inte tillhör någon har tagits bort och vi beställer nu nya till den som inget har som vi lämnar ut inom kort på begäran. 

Cyklarna rensar ut i helgen. Skynda att rädda din skatt om du inte gjort drt redan. Rött snöre betyder att vi slänger den annars!

Vi har också diskuterat skötsel av våra fastigheter och gårdar och förbereder långsiktiga strategier gällande våra avtal. Det känns bra och vi återkommer med info  om rutiner och ev byten av entreprenör när det blir aktuellt. 

Det kommer att säljas ytterligare en lägenhet under våren och det är såklart positivt för vår ekonomi. Vi får ev renovera den något innan den kan säljas bara.

Vi har haft en balkongkonstruktör på besök under veckan som har mätt och räknat på storlek, hållfasthet osv.

Vi väntar fortfarande på besked om vilka fönster vi kan välja eftersom Olga på Malmö museer som är inkopplad i bygglovet har efterfrågat utåtgående fönster. Vi ska få nya förslag på fönster från vår grossist, välja vilka vi ska ha och därefter hoppas vi att det rullar på lite fortare med renoveringen.

Styrelsen önskar trevlig helg till alla!

Categories
Uncategorized

Rapport från styrelsemötet 5/2

Ikväll har vi haft valberedningen på besök för att diskutera förberedelser inför årsstämman som kommer att hållas i början av maj. Åsa, Joakim och Ann, som utgör valberedningen, kommer att gå runt i husen inom kort och prata med boenden som är intresserade av att sitta i styrelsen.

På årsstämman ska vi diskutera det vi medlemmar vill. För att vi ska kunna förbereda oss i styrelsen ska medlemmar skicka in motioner till oss senast den 1 april. Antingen lägger ni ett mail till styrelsen (brfkallorna@gmail.com) eller ett brev i brevlådan på 19.

Vi kommer att genomföra en cykelrensning med början till helgen. Det kommer att knytas band på cyklarna och om de sitter kvar den 1 mars så tas cykeln bort från gården.

På mötet diskuterade vi också hur vi kommunicerar i vår brf och vill förtydliga att vi alltid svarar på frågor så fort det går men att det är viktigt att medlemmar förstår att vi ibland måste diskutera vissa frågor på styrelsemöten innan vi kan svara er och att det därför kan ta lite tid. Vi tackar för er förståelse!

Just nu tittar vår jurist på avtal för våra eventuella balkonger och hon sköter också kommunikationen med hyresnämnden som vi samarbetar med då vi inte nådde enighet vid omröstningen på extrastämman.

Vi ska snart sälja ytterligare en lägenhet i vår förening och vi arbetar med att välja den bästa mäklaren för uppgiften. Intresset för vårdhund är stort vilket är glädjande!

Nästa styrelsemöte håller vi den 26/2.

Vi önskar er alla en skön vinterhelg!
//Styrelsen