Bäst före på bra förslag

Funderar du på något som skulle kunna göra vår förening ännu bättre? Passad på och skriv en motion till årets föreningsstämma, som hålls i slutet av maj. Alla motioner måste dock vara inlämnade senast den 15:e mars för att kunna tas upp på stämman.

Brister i fönster

Som vi tidigare konstaterat, finns vissa brister i några fönster efter renoveringen som Morneon utförde. Styrelsen arbetar på att få Morneon att åtgärda bristerna som vi påpekat för dem vid upprepade tillfällen. Så fort vi hör något nytt i ärendet, kommer vi att meddela det.

Blink, blink

Det kan knappast ha undgått någon, men gården med ingång från Kristianstadsgatan 19 har haft belysningsproblem. Styrelsen trodde initialt att det var ett skymningsrelä som inte reagerade på just – skymningen. Vi har nu kontaktat Bredablick förvaltning för att komma till rätta med problemet. Vår förhoppning är att det är löst så snart möjligt.

Strul med porttelefonerna

Tyvärr har våra porttelefoner inte fungerat som de ska den senaste tiden. Efter en kontroll visar det sig nu tyvärr att dem inte går att reparera, utan behöver bytas ut helt och hållet. Då styrelsen måste prioritera bland kostnaderna, har vi beslutat att skjuta detta på framtiden. Vi hoppas ni kan ha överseende och förståelse för detta.

Har du haft det kallt?

Vår förvaltare Bredablick har gjort en justering av trycket av värmesystemet i fastigheten. Alla lägenhetsinnehavare borde därmed ha fått det lite varmare och skönare.

Tycker du fortfarande att dina element är kalla, kan de behövas luftas. Tag i så fall kontakt med styrelsen så ordnar vi med det.

Hänt under hösten

Styrelsen har haft det fullt upp under hösten. Det är en av anledningarna till att det inte publicerats så många inlägg på vår hemsida.

Efter sommaren fick vi glädjande nyheter: Två av våra hyresrätter blev plötsligt tillgängliga för föreningen att sälja. Den ena av lägenheterna köptes av hyresgästerna själva och den andra lägenheten håller precis på att läggas ut till försäljning genom HusmanHagberg.

Genom försäljningen av dessa två lägenheter får föreningen ett välkommet tillskott i kassan.

Styrelsen har arbetat hårt med att skapa förutsättningar för att kunna gå vidare med de omfattande underhåll som vi står inför. Mer information om detta kommer senare men planen är att komma igång under våren/sommaren med ett första steg av underhållet.

På styrelsemöte i december beslutades att avgifterna i föreningen kommer att höjas med 5% från och med första januari. Höjningen beror dels på att avgifterna inte höjts alls de senaste två åren samt att löpande kostnader ökat för föreningen sedan senaste avgiftshöjningen.

 

 

Extramöte och renoveringsbesiktning

Hej boende i BRF Källorna!

Vi vill påminna er om besiktningen avseende fasad, balkonger, tak och fönster. Om ni noterat något som ni vill att besiktningsmannen koller extra noga på så maila oss på styrelsemailen. Vi har bokat tid för besiktningen den 23 april under förmiddagen. Om ni önskar att besiktningsmannen ser över era fönster eller balkong så kan ni antingen vara hemma då eller lämna nycklarna till er lägenhet till Mattias Lind i 19A (i ett kuvert märkt med namn och lägenhet). Det går också bra att lägga kuvertet i vår styrelsebrevlåda.

Vi vill också informera er att vi kommer ha ett extra föreningsmöte för våra medlemmar tisdagen den 8 maj klockan 19:00 på gården på Kristianstadsgatan 17 (i hopp om gott väder). Vi kommer då informera om de utmaningar som styrelsen står inför med kommande renoveringar. För att fullfölja renoveringen behöver vi rösta kring olika förslag på hur vi ska gå vidare. Mötet kommer innehålla information som ni bör ha med er för att kunna rösta på årsstämman. Det är omfattande renoveringar vi står inför och vi önskar att så många som möjligt kan närvara.

 

Vänliga hälsningar,

Mattias, Jacqueline, Filip, Kristina och Fredrik från Styrelsen