Categories
Uncategorized

Tele2/ComHem avtalsuppsägning

Scroll down for an English version.

Hej!

Tele2 missade att informera alla boenden (och styrelsen) att alla lägenheter går över till deras vanliga bredbandtavtal om man inte säger upp avtalet till respektive lägenhet i tid! Denna information borde alla ha fått idag via epost.

From 1 dec övergår vi till Bahnhof som styrelsen tidigare informerat. Om du av någon anledning vill behålla Tele2/ComHem så behöver ni inte säga upp avtalet. Tänk då på att det fördelaktiga gruppavtalet inte längre gäller. Samt att du då personligen faktureras, dvs inte via fakturan för månadsavgiften från Bredablick. Vi rekommenderar därför att säga upp sitt bredbandavtal med Tele2 före 20/11/2021.

Ring 077-517 17 19 för att säga upp Tele2/ComHems bredbandavtal.

Pengar som har dragits via autogiro ska då betalas tillbaka, vänligen kontrollera detta och kontakta Tele2 ifall det inte händer.

Notera även att vi delar ut de nya routerna på onsdag kväll mellan kl. 19-20.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen
BRF Källorna

Tele2/ComHem termination of contract

Hey!

Tele2 failed to inform all residents (and the board) that all apartments will automatically go over to their regular broadband contract if the apartment owner does not terminate the contract in time! Everyone should have received this information today via email.

We will transfer to Bahnhof on December 1st as previously informed by the board. If you want to keep Tele2 / ComHem, you do not need to terminate the agreement. Keep in mind that the advantageous group contract no longer applies. And that you are then personally invoiced, not via the invoice from the monthly fee via Bredablick. We therefore recommend to terminate the broadband agreement with Tele2 before 20/11/2021.

Call 077-517 17 19 to terminate Tele2 / ComHem’s broadband agreement.

Money withdrawn via direct debit gets refunded, please check that you got it and contact Tele2 if this does not happen. If you want to continue with Tele2, you still pay for the new broadband group contract with our new provider Bahnhof because it is included in the monthly fee. We therefore recommend to terminate the broadband agreement with Tele2 before 20/11/2021.

Also note that we will be handing out the new routers on Wednesday evening between 7-8 PM.

With kind regards
Styrelsen
BRF Källorna

Advertisement
Categories
Uncategorized

Utdelning av ny router

Hej,

som ni redan vet ska vi byta internetleverantör och få internet via fiber framöver.
Alla lägenheter har rätt till en router som tillhör gruppavtalet. Routrarna kvitteras ut under följande tillfällen i styrelserummet:

  • Söndag 7/11 – kl. 18-19
  • Onsdag 10/11 – kl. 19-20

På söndag är även sista tillfället att hämta sina lägenhetsnycklar efter reliningprojektet!

Villkor, och om man vill ha lite tips om hur det nya nätverket sätts upp på bästa sätt kan man ladda ner vår “RouterGuide” här.

Categories
Uncategorized

Gårdsdag Höst 2021

Lördagens gårdsdag var en stor succé.

Tack för insatsen och allas engagemang!

Categories
Uncategorized

Extrastämma, Gårdsdag och Internetleverantör

Hej,

Vi kallar till en extrastämma den 16/10 kl. 11.00 i innergården. Informationsbrevet som har delats ut till alla lägenheter finns även här.

På samma dag ska vi även fixa till gården, plockar bort oanvända cyklar, och städa. Efter arbetet är gjort vill vi gärna grilla med alla och lära känner varandra, den nya styrelsen och alla nyinflyttade. Vi vill därför uppmuntrar alla som har bott här i flera år såsom de nyinflyttade att kommer förbi och fira de fina nya innergårdar med oss!

Till slutet av november ska vi byta vår internetleverantör. Vi hoppas att vi kan skapar en snabbare men framför allt stabilare åtkomst med den nya lösningen. Informationer om det finns också i brevet. Tveka inte att skicka ett mejl eller kommer till gårdsdagen om du har funderingar.

Om någon är sugen på att fixa mat eller något annat till gårdsdagen är vi jätteglada! Kontakta styrelsen, då vet vi hur vi måste planera.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen BRF Källorna

Categories
Uncategorized

Vår intervju med P4 Malmöhus

Vår ordförande Mattias Lind presenterade den innovativa lösningen med dolda bassäng till Sveriges Radio P4. Lyssna på det här: https://sverigesradio.se/artikel/dolda-bassanger-ska-hindra-oversvamning-vi-ar-ganska-unika

Categories
Uncategorized

BRF Källorna i Sydsvenskan

Bland annat ska stora vattentunnor fördröja vattnet. Men de används även som designelement, vattenspel och reservoir för resursskonande bevattning av blommorna.

Efter nästan ett halvårs arbete med innergårdarna och en ännu längre planeringstid är våra gårdar klara. Nästintill. Cykelskärmtaken med sedumtak byggs i slutet av augusti. Menredan nu har den innovativa vattenhanteringen fått uppmerksamhet från flera håll. Patricia Torvalds från Sydsvenskan var på besök och skrev en jättefin artikel om vad som har hänt och varför vi tror att det är en av de viktigaste anpassningar till klimatet i våra över 100 år gamla hus.
Man kan läsa artikeln här!

Snart kommer den gröna ön vara full av utvalda växter som klarar torra sommardagar såsom kalla blöta vinterveckor.

Categories
Uncategorized

Uppdatering gällande branden

Till berörda boenden

Polisen har den 1 juli lagt ner förundersökningen, då de inte funnit någon orsak till branden. Brandhundar, specialiserade på vätskor/kemikalier, har använts i arbetet men de har inte markerat på platsen där branden uppstod. Orsaken till att branden uppstod är därmed oklar.

Brf Källorna gjorde en polisanmälan den 2 juni, diarienummer 5000-K636724-21. Detta nummer kan du behöva uppge till ditt försäkringsbolag. Om ditt försäkringsbolag meddelar att du som privatperson behöver göra en polisanmälan får du göra en kompletterade polisanmälan där du hänvisar till ärendenumret ovan.

Mvh

Styrelsen

Categories
Uncategorized

INFORMATION OCH FÖRFARANDE GÄLLANDE VINDSFÖRRÅD

Informationen berör bara vindsförråd i Kristianstadsgatan 19A-B och Södra Parkgatan 29A-B

1. Kontakta ert försäkringsbolag. Var noga med att följa den information som ges om hur respektive försäkringsbolag vill att ni ska hantera skadat eller förstört lösöre. Lösöret på vindarna kan i de flesta fall ses som förstört. Vanligen krävs en inventeringslista och möjliga kvitton. Ibland fotografier av lösöre och/eller att försäkringsbolaget vill komma på plats för okulär besiktning.


2. Se till att få ett skadenummer. Detta nummer mejlas sedan till Pierre Fredriksson på Ocab pierre.fredriksson@ocab.se


3. Det får absolut inte förekomma något som hämtats på vindarna i allmänna utrymmen! Sot och röklukt som dras med kan ge skador då det exempelvis dras vidare med in i lägenheter. För detta ges ingen ersättning.


4. Om ni går upp på vindar skall skoskydd användas vilka kommer att placeras ut vid respektive vindar. Rekommenderar oömma kläder då röklukten snabbt sätter sig i kläderna.


5. Från och med 5 juli kommer belysning vara monterad på vindarna. Mellan 5 juli – 15 augusti önskar vi att ni går igenom era vindsförråd och lösöre.


6. Från och med 15 aug börjar utrensning och sanering av vindarna. Utförs av Ocab.


7. Vid förhinder kontakta omgående styrelsen brfkallorna@gmail.com


8. När ert vindsförråd är reglerat (avräknat med resp försäkringsbolag) meddela detta till Pierre Fredriksson på Ocab pierre.fredriksson@ocab.se

/Styrelsen

Categories
Uncategorized

Internetåterställning

Hej!

Vi har tekniker på plats sedan i morse (15/6) som jobbar hård med en provisorisk återställning av TV-/Internetkablarna på vinden. Vissa kablar måste ersättas helt, andra kan användas vidare. Återställningen tar förmodligen tills onsdag-torsdag (16/6-17/6).

Uppdatering 15/6 kl 20.00:

Internetkopplingen fungera igen i lägenheterna till trapphus 29A, 29B och 19A. Trapphus 19B följer imorgon.

Mvh Styrelsen

Categories
Uncategorized

Uppdatering om branden

BRANDEN OCH VINDARNA

Polisen och räddningstjänsten har båda gjort en teknisk undersökning för att reda ut orsaken till branden. Vi har ännu inte fått någon rapport. I slutet av veckan hävdes polisavspärrningen och vi kan nu ta oss en titt på våra vindar och förråd – men med två viktiga varningar!

Det finns både risk för fallande föremål och ras. Det är också väldigt mycket sot och en en skarp lukt som snabbt sätter sig i kläderna.

INTERNET

Det är en hel del kablar som brunnit, elen måste gås igenom och renoveras helt. På vinden stod huvud routern för internet i Källan 6 vilken har brunnit. I veckan kommer en tekniker ut för att titta närmare på hur vi kan få igen internet igen. Styrelsen jobbar parallellt med att hitta en provisorisk lösning.

Vi vet att många arbetar hemma och att detta är väldigt besvärligt.

SANERING

I veckan kommer ett byggbolag tillsammans med ett saneringsbolag göra en besiktning av skadan på vinden. Därefter kommer vi veta mer om hur snart vinden behöver tömmas samt göra upp en plan för hur det ska gå till. Vi återkommer när vi har mer information om såväl internet som tömning av förråd.

VENTILATION

Eftersom vi för närvarande inte har någon el på vinden så har våra ventilationsfläktar, som finns på vindarna, lagt av.

Tills dess att ventilationen på fastigheten (Källan 6) är igång igen är det viktigt att ni alla vädrar ofta och håller badrumsdörrarna öppna med jämna mellanrum.

FÖRSÄKRING

Det är viktig att alla med vindsförråd på 19A-B och 29A-B kontaktar sina försäkringsbolag. Berätta att besiktning av vindar kommer att ske inom kort.

Vid frågor mejla styrelsen på brfkallorna@gmail.com