Categories
Uncategorized

Gårdsdag Höst 2021

Lördagens gårdsdag var en stor succé.

Tack för insatsen och allas engagemang!

Advertisement
Categories
Uncategorized

Extrastämma, Gårdsdag och Internetleverantör

Hej,

Vi kallar till en extrastämma den 16/10 kl. 11.00 i innergården. Informationsbrevet som har delats ut till alla lägenheter finns även här.

På samma dag ska vi även fixa till gården, plockar bort oanvända cyklar, och städa. Efter arbetet är gjort vill vi gärna grilla med alla och lära känner varandra, den nya styrelsen och alla nyinflyttade. Vi vill därför uppmuntrar alla som har bott här i flera år såsom de nyinflyttade att kommer förbi och fira de fina nya innergårdar med oss!

Till slutet av november ska vi byta vår internetleverantör. Vi hoppas att vi kan skapar en snabbare men framför allt stabilare åtkomst med den nya lösningen. Informationer om det finns också i brevet. Tveka inte att skicka ett mejl eller kommer till gårdsdagen om du har funderingar.

Om någon är sugen på att fixa mat eller något annat till gårdsdagen är vi jätteglada! Kontakta styrelsen, då vet vi hur vi måste planera.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen BRF Källorna

Categories
Uncategorized

Vår intervju med P4 Malmöhus

Vår ordförande Mattias Lind presenterade den innovativa lösningen med dolda bassäng till Sveriges Radio P4. Lyssna på det här: https://sverigesradio.se/artikel/dolda-bassanger-ska-hindra-oversvamning-vi-ar-ganska-unika

Categories
Uncategorized

BRF Källorna i Sydsvenskan

Bland annat ska stora vattentunnor fördröja vattnet. Men de används även som designelement, vattenspel och reservoir för resursskonande bevattning av blommorna.

Efter nästan ett halvårs arbete med innergårdarna och en ännu längre planeringstid är våra gårdar klara. Nästintill. Cykelskärmtaken med sedumtak byggs i slutet av augusti. Menredan nu har den innovativa vattenhanteringen fått uppmerksamhet från flera håll. Patricia Torvalds från Sydsvenskan var på besök och skrev en jättefin artikel om vad som har hänt och varför vi tror att det är en av de viktigaste anpassningar till klimatet i våra över 100 år gamla hus.
Man kan läsa artikeln här!

Snart kommer den gröna ön vara full av utvalda växter som klarar torra sommardagar såsom kalla blöta vinterveckor.

Categories
Uncategorized

Uppdatering gällande branden

Till berörda boenden

Polisen har den 1 juli lagt ner förundersökningen, då de inte funnit någon orsak till branden. Brandhundar, specialiserade på vätskor/kemikalier, har använts i arbetet men de har inte markerat på platsen där branden uppstod. Orsaken till att branden uppstod är därmed oklar.

Brf Källorna gjorde en polisanmälan den 2 juni, diarienummer 5000-K636724-21. Detta nummer kan du behöva uppge till ditt försäkringsbolag. Om ditt försäkringsbolag meddelar att du som privatperson behöver göra en polisanmälan får du göra en kompletterade polisanmälan där du hänvisar till ärendenumret ovan.

Mvh

Styrelsen

Categories
Uncategorized

INFORMATION OCH FÖRFARANDE GÄLLANDE VINDSFÖRRÅD

Informationen berör bara vindsförråd i Kristianstadsgatan 19A-B och Södra Parkgatan 29A-B

1. Kontakta ert försäkringsbolag. Var noga med att följa den information som ges om hur respektive försäkringsbolag vill att ni ska hantera skadat eller förstört lösöre. Lösöret på vindarna kan i de flesta fall ses som förstört. Vanligen krävs en inventeringslista och möjliga kvitton. Ibland fotografier av lösöre och/eller att försäkringsbolaget vill komma på plats för okulär besiktning.


2. Se till att få ett skadenummer. Detta nummer mejlas sedan till Pierre Fredriksson på Ocab pierre.fredriksson@ocab.se


3. Det får absolut inte förekomma något som hämtats på vindarna i allmänna utrymmen! Sot och röklukt som dras med kan ge skador då det exempelvis dras vidare med in i lägenheter. För detta ges ingen ersättning.


4. Om ni går upp på vindar skall skoskydd användas vilka kommer att placeras ut vid respektive vindar. Rekommenderar oömma kläder då röklukten snabbt sätter sig i kläderna.


5. Från och med 5 juli kommer belysning vara monterad på vindarna. Mellan 5 juli – 15 augusti önskar vi att ni går igenom era vindsförråd och lösöre.


6. Från och med 15 aug börjar utrensning och sanering av vindarna. Utförs av Ocab.


7. Vid förhinder kontakta omgående styrelsen brfkallorna@gmail.com


8. När ert vindsförråd är reglerat (avräknat med resp försäkringsbolag) meddela detta till Pierre Fredriksson på Ocab pierre.fredriksson@ocab.se

/Styrelsen

Categories
Uncategorized

Internetåterställning

Hej!

Vi har tekniker på plats sedan i morse (15/6) som jobbar hård med en provisorisk återställning av TV-/Internetkablarna på vinden. Vissa kablar måste ersättas helt, andra kan användas vidare. Återställningen tar förmodligen tills onsdag-torsdag (16/6-17/6).

Uppdatering 15/6 kl 20.00:

Internetkopplingen fungera igen i lägenheterna till trapphus 29A, 29B och 19A. Trapphus 19B följer imorgon.

Mvh Styrelsen

Categories
Uncategorized

Uppdatering om branden

BRANDEN OCH VINDARNA

Polisen och räddningstjänsten har båda gjort en teknisk undersökning för att reda ut orsaken till branden. Vi har ännu inte fått någon rapport. I slutet av veckan hävdes polisavspärrningen och vi kan nu ta oss en titt på våra vindar och förråd – men med två viktiga varningar!

Det finns både risk för fallande föremål och ras. Det är också väldigt mycket sot och en en skarp lukt som snabbt sätter sig i kläderna.

INTERNET

Det är en hel del kablar som brunnit, elen måste gås igenom och renoveras helt. På vinden stod huvud routern för internet i Källan 6 vilken har brunnit. I veckan kommer en tekniker ut för att titta närmare på hur vi kan få igen internet igen. Styrelsen jobbar parallellt med att hitta en provisorisk lösning.

Vi vet att många arbetar hemma och att detta är väldigt besvärligt.

SANERING

I veckan kommer ett byggbolag tillsammans med ett saneringsbolag göra en besiktning av skadan på vinden. Därefter kommer vi veta mer om hur snart vinden behöver tömmas samt göra upp en plan för hur det ska gå till. Vi återkommer när vi har mer information om såväl internet som tömning av förråd.

VENTILATION

Eftersom vi för närvarande inte har någon el på vinden så har våra ventilationsfläktar, som finns på vindarna, lagt av.

Tills dess att ventilationen på fastigheten (Källan 6) är igång igen är det viktigt att ni alla vädrar ofta och håller badrumsdörrarna öppna med jämna mellanrum.

FÖRSÄKRING

Det är viktig att alla med vindsförråd på 19A-B och 29A-B kontaktar sina försäkringsbolag. Berätta att besiktning av vindar kommer att ske inom kort.

Vid frågor mejla styrelsen på brfkallorna@gmail.com

Categories
Uncategorized

Med anledning av branden

Styrelsen vill informera om att det sker ett aktivt arbete för att sammanställa den information som framkommit från räddningstjänst. Det vi vet i dagsläget är följande:

  • Vinden på fastigheten Källan 6, både uppgång 29B och 19A kommer framöver vara stängd på grund av polisutredning.
  • Alla på källan 6 bör omgående kontakta sitt försäkringsbolag gällande skador. Tänk även på vindsförråden!
  • Boende på Södra Parkgatan 29b kan återvända hem. Delar av 29A och 19A är inte beboelig pga vattenskador, rökskador eller uppbrutna dörrar.
  • Sanering sker av Ocab och leds utav Trygg Hansa, bostadsrättsföreningens försäkringsbolag.
    Är din lägenhet berörd ber vi dig ta vidare kontakt med styrelsen. Dessa lägenheter kommer under kommande dagar fuktavläsas. Fuktavläsning och besiktning görs av Ocab med början fredag kl 08.30
  • Till följd av branden fungerar inte internet på Källan 6 och enl. Comhem även delar av Källan 5. Felsökning pågår. På Comhems kundservice 90 222 kan man lägger sig på en lista för driftinformation via SMS.

När styrelsen vet mer återkommer vi med mer information här på hemsidan.

Mvh
Styrelsen

Categories
Uncategorized

Projektstart!

Gårdsrenoveringen

Idag började gårdsrenoveringen på Källan 6 (Kristianstadsgatan 19 och Södra Parkgatan 29). Det första som görs är dränering längs fasad – entreprenören Green Landscaping gräver då ett djupt schakt längs med fasaden. Denna information från entreprenören gäller:

19A och 29 A-B kommer påverkas av schaktgroparna. Green Landscaping kommer lägga ut schaktbryggor. Vi önskar att boende i möjligaste mån undviker dörrarna in till gården ett tag framåt. Det blir bättre för båda parter om vi kan minimera trafiken över schaktgroparna.

Reliningen

Som vi redan har annonserat, kommer försyn i lägenheter att ske under morgondagen (2/3) samt på torsdag (4/3). För mer detaljerad information se informationsblad som vi delat ut till alla boende via brevinkastet under gårdagen. Mer information kommer löpande.