Categories
Information Nyheter

God Jul och Gott Nytt År

Kära boende!

Styrelsen önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År! Efter många besvärligheter ifjol på grund av pandemin ser vi positivt till 2021.

Istället för en julklapp har vi inte höjt medlemsavgifterna eftersom vi kunde minska driftkostnaderna!

Under 2021 kommer händer många projekt, både små och större. Det börjar redan i januari/februari med gårdsprojektet. Som alla vet har vi problem med dräneringen på vissa ställen på grund av pilträdens rötter. För att säkra en hållbar och framtidssäker bevaring av huset har vi därför valt en helhetslösning. Det betyder att båda innergårdarna ska grävas om, asfalten ska försvinna och ersättas med plattor och vissa delar ska även dräneras. Pilträden ska såklart behållas, men vi har hittat en lösning tillsammans med flera experter som förhoppningsvis förbättrar trädens hälsa och minskar trädens önskan att skapa ett för stort rotsystem.

I anslutningen till gårdsprojektet, april/maj, ska stammarna relinas. Det betyder att beläggningen i gjutjärnsstammarna fräses bort och förstärks från insidan. Det kommer att säkerhetsställa en bra funktion av stammarna förhoppningsvis 50 år framöver. Även golvbrunnar och samtliga grenrör från stammen ska relinas. Detta innebär ett visst samarbete mellan boende och reliningföretaget. Vi ska snart komma med mer information!

När så många jobbar hemifrån har vissa upplevt att internetkopplingen och wifi-kopplingen kan vara bättre. Därför ska vi byta till en annan leverantör med bättre prestanda. Gruppavtalet löper ut i november 2021 och vi kommer ut med mer information så fort vi har bestämt oss för en ny leverantör. ComHems tv-kabel och distributionsavtalet ska behållas, det kommer alltså inte påverka tv-upplevelsen.

Slutligen vill vi även välkomna alla nyinflyttade och vi hoppas att vi kan organisera flera gemensamma events där vi kan lära känna varandra.

God Jul och Gott Nytt År önskar

Styrelsen BRF Källorna!

Categories
Uncategorized

En kort uppdatering om gårdsprojektet.

Såhär strax inpå det nya året vill vi i styrelsen ge er medlemmar en inblick i arbetet med de nya innergårdarna och dagvattensystemet.
Processen har tagit lite längre tid än vi hoppats på men nu är projektet verkligen på gång! Diskussionen är framme vid två bra byggentreprenörer. Eftersom vi lägger stor vikt vid att hamna inom budget har vi fått prioritera funktion före de estetiska tilläggen. Men med det sagt kommer gårdarna få sig ett ordentligt lyft. Med de fantastiska pilträden i centrum, bygger vi nya ytor att sitta på och vackra växtbäddar. Bäddar som också ska fungera som fördröjningsytor när det regnar ordentligt. Asfalten åker på soptippen naturligtvis!
Byggstart är beräknat till slutet januari/början februari.

Vi kommer hålla er uppdaterade och önskar er alla en god helg och gott nytt år!

Categories
Uncategorized

Vattenavstängning från VA SYD

Hej, pga läckage i VA SYDs vattensystem är vattnet i huset avstängd! Förhoppningsvis kommer det lösas under kvällen, men det kan dra sig till imorgon bitti. Vattensystemet i huset har inga problem, men den får ingen vatten från gatan.

Uppdaterade info hitta ni på VA SYDs hemsida:
https://www.vasyd.se/Driftinfo/Vattenavstangningar/Vattenavstangningar-pa-Kristianstadsgatan-i-i-Malmo

Categories
Uncategorized

Gårdsdagen update!

Gårdsdagen ägde rum lördagen den 27 juni från klockan 11.00-16.00 och vi var ett energiskt gäng som utförde diverse trädgårdsarbete, organisering samt städning av några av fastighetens lokaler. Dessutom plockades överflödiga cyklar bort (som inte hade någon ägare).
Tusen tack till er som solidariskt ställde upp i sommarvärmen för att göra en insats för vår förening! Stort tack även till er som i dagarna före gårdsdagen var med och städade styrelserummet, friserade pilträden med mera. Det blev otroligt fint på gårdarna efter vår gemensamma insats!

Styrelsen i Brf Källorna

Categories
Uncategorized

Gårdsdagen 2020!

Hej medlemmar och boende i Brf Källorna!

Lördagen 27 juni är det dags för en liten gårdsdag! Den drar igång klockan 11:00 och håller på till ca 16:00 – eller så länge du vill vara med!

Förutom att det är ett ypperligt tillfälle att prata lite med dina grannar så kan man också få klippa häck, äta korv med bröd, fixa med något annat för att göra gården sommartrevlig eller prata med någon i styrelsen om den kommande gårdsrenoverin-gen.

Tills detta datum har vi också tänkt att rensa ut de cyklar som inte tillhör någon på gården. Det kommer dyka upp band på alla cyklar – ta bort bandet på din cykel för att markera att du vill behålla den. Styrelsen plockar bort de cyklar som inte verkar ha någon ägare i samband med gårdsdagen. Cyklarna skänks bort efter ett halvår.

Vi ses på gårdsdag 27 juni kl 11:00! Ta med en folköl och en sekatör!

Väl mött

Styrelsen

Categories
Uncategorized

Årsstämma 2020

Kallelse till årsstämma i Brf Källorna 

Tid: 2020-05-27 kl 18.00

Plats: Utomhus på innergården på Kristianstadsgatan 19.

Det har blivit dags för den årliga stämman för Brf Källorna. Under årsstämman får du som medlem bland annat ta del av föreningen resultat från det gångna året och stämman kommer även utse en ny styrelse för det kommande året.

 Som medlem har du rätt att ta del av föreningens årsredovisning före stämman. Årsredovisningen kommer att finnas anslagen i respektive trapphus samt på hemsidan, http://www.brfkallorna.se, under fliken dokument senast en vecka före själva stämman.

 Vi kommer att vara på innergården och arrangera så att vi kan sitta så utspritt som möjligt.

Observera att endast en röst per lägenhet ingår i röstlängden. Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Enligt ny tillfällig lagstiftning kan vem som helst agera ombud och det är även i år möjligt för ett ombud att företräda flera personer. 

Vi vill påminna om 28 § i föreningens stadgar som säger att “Medlem som önskar anmäla ärenden till stämma skall anmäla detta senast den 1 februari eller inom den senare tidpunkt styrelsen bestämmer”. 

 På föreningens hemsida http://www.brfkallorna.se hittar du aktuell information om det som händer i föreningen och du kan också prenumerera på inlägg så att du inte missar någon viktig information.

Innan öppnandet av mötet önskar styrelsen informera om pågående projekt och övriga angelägenheter för föreningen och dess medlemmar.

Väl mött,

Styrelsen

Categories
Uncategorized

Radonmätning

Vi i styrelsen vill tacka samtliga för gott samarbete med radonmätningen som genomfördes under vintern. Att alla hjälptes åt gjorde att det hela gick smidigt.

Bakgrunden till att mätningen genomfördes var att det numera gjorts obligatoriskt att som fastighetsägare mäta radonhalten i sina fastigheter. Vi har nu fått tillbaka svaren från mätningen och resultaten är goda. Radonvärdena i våra två fastigheter är genomgående mycket låga och det finns inga behov av att vidta åtgärder.

/Styrelsen

Categories
Uncategorized

Information från styrelsen

Hej!

Här kommer lite information från styrelsen kring vad som händer i föreningen.

Som ni säkert sett har vi satt upp lappar för inlämning av radonmätarna som vi delade ut för några månader sedan. Ni som fått radonmätare behöver lämna in dem på måndag 3 februari. Det är viktigt att mätarna kommer in den dagen för att vi ska kunna skicka in dem så att mätningen blir rätt. Det går bra att lämna dem i styrelsens brevlåda under dagen, bocka då också av att ni gjort detta på listan vi kommer sätta upp. Styrelsen kommer också att vara på plats i styrelserummet mellan kl. 18 och 20, det går bra att lämna mätarna direkt till oss då. Om ni har förhinder att lämna mätarna den 3 februari går det bra att höra av sig till styrelsen på mejl, brfkallorna@gmail.com, så försöker vi ordna det.

Vi har nu börjat inventera förråden efter att vi bad er att märka upp dem. Om någon ännu inte gjort detta ber vi er göra det snarast. När vi fått överblick över alla förråd kommer vi att börja tömma de omärkta förråden så att alla kan få tillgång till ett förråd.

Styrelsen beslutade nyligen att höja årsavgiften med 2 % från och med årsskiftet. Höjningen för årets första tre månaderna kommer att komma retroaktivt med de nya avierna. Detta för att möta underhållsbehovet och förhålla sig till utvecklingen på räntemarknaden. För att undvika senare chockhöjningar vill vi ta höjd för detta redan nu. Vår ekonomiska förvaltare, Bredablick, föreslog initialt en höjning på 3 % men då vi sänkt kostnaderna på flera av våra avtal kunde vi landa på 2 %.

Till sist fortsätter styrelsen att arbeta med att ta fram en plan för dränering och renovering av vårt dagvattensystem och innergårdarna. Förhoppningsvis kan vi nu under våren gå ut med vår projektplan och offertförfrågningar till de entreprenörer vi haft kontakt med, för att därefter faktiskt komma igång med arbetet.

Allt gott!

/Styrelsen

Categories
Uncategorized

Vindsförråden

Vi i  styrelsen behöver tillsammans med er boende utreda vilka vindsförråd som tillhör vem. Detta både för att vi ska kunna ha koll på förråden men också för att se om det finns förråd som inte används. På insidan av vindsdörrarna till respektive trapphus har vi placerat plastfickor med lappar för märkning av ert förråd och vi ber er att senast den 31 december märka ert förråd. De förråd som inte märks upp kommer att tömmas.

Ni som saknar vindsnyckel är välkomna att kontakta styrelsen på brfkallorna@gmail.com för att kvittera ut en ny nyckel.

Tack för er hjälp!

/Styrelsen

Categories
Uncategorized

Radonmätning

Hej alla grannar!
En ny lag träder i kraft som gäller radonmätning i fastigheter och lägenheter. Radon kan finnas i alla slags hus, exempelvis i byggnadsmaterial i väggar eller i marken vårt hus står på. Vi i styrelsen kommer därför att mäta radonhalten under 3 månader genom att sätta upp mätare i utvalda lägenheter. Vårt mål är att placera ut mätarna så fort som möjlig, och de berörda boende kommer få närmre information snarast för uppsättning.

Mvh styrelsen