Nycklar upphittade

Återfås mot beskrivning

 

Mvh

Styrelsen

Annonser

Senaste nytt

Hej alla

På det senaste och sista styrelsemötet med denna styrelsekonstellation avhandlades följande:

1. En reklamation av lamporna på innergårdarna kommer att ske eftersom de aldrig fungerat som de skall.

2. Som ni kanske märkt har en putsning av alla fönster skett i våra allmänna utrymmen. Och visst blev det fint? 🙂

3. Nu när vi fått så fina väggar efter fasadrenoveringen så vore det för allas trevnads skull bra om ni som röker med vänner inte fimpar mot väggarna. Sunt förnuft!

4. Det är förbjudet att släppa in icke behöriga i våra portar.

5. Gällande kommande årsmöte behöver vi skjuta på det i ett par veckor. Info är på väg.

Väl mött på mötet önskar vi i styrelsen.

Hej alla medlemmar i BRF Källorna!

Det är nu dags att igen visa engagemang i vår förening. På årsstämman i slutet av maj ska vi tillsätta en ny styrelse som brukligt är vid den årliga stämman.  

Styrelsen består av boende i föreningen som lägger sin fritid på det arbete som görs för föreningen och dess medlemmar.  Styrelsen hanterar dagligen alla e-post, brev och samtal som kommer in. De går på möten varje månad å föreningens medlemmars vägnar och var tredje vecka samlas styrelsen för styrelsemöte. Vi äger alla husen gemensamt och har alla ett ansvar för att vi ska få det så trevligt som möjligt.

Styrelsearbete ska vara roligt och inspirerande. Din aktiva medverkan är A och O för en positiv och bra förening i utveckling.

Ju fler vi är som delar på jobbet desto roligare och mindre betungande blir arbetet.

Föreningen behöver energi, infallsvinklar och idéer vad gäller både stort och smått i det löpande arbetet. Vi är bra på olika saker så allas bidrag, även ditt, är betydelsefullt.

Gå gärna in på föreningens hemsida för att läsa mer om hur styrelsens arbete fungerar:

brfkallorna.com (i menyn hittar ni fliken: Styrelsens arbete)

Känner du dig lockad av att gå med i styrelsen eller om du har förslag på en person att nominera så ta kontakt med oss i valberedningen:

Åsa Johansson, Kristianstadsgatan 17 a, mail: asajo73@hotmail.com

Fredrik Sjölin, Kristianstadsgatan 17 c, mail: f.sjolin@gmail.com

Valberedning

Hej allesamman!

Styrelsen söker just nu efter en person till valberedningen. Syftet är att underlätta valet av ny styrelse och komma med förslag på ledamöter och suppleanter. Låter det intressant så maila styrelsen på brfkallorna@gmail.com

 

Trevlig helg!

Innegårdarna

Hej allesamman!

Vi har uppmärksammat att det ibland lämnas kattmat på innergårdarna. Katter är varmt välkomna att vistas här hos oss men då vi nyligen fått elektriska råttburar utplacerade av anticimex vill vi påpeka att det är av yttersta vikt att det inte läggs någon kattmat på innegårdarna. Detta då det riskerar att dra till sig råttor och andra skadedjur

Mvh

Styrelsen

Sugen på att renovera?

Hej allesamman!

Nu finns ett nytt dokument tillgängligt för de som planerar omfattande renovering av sin lägenhet. Ni behöver alltså inte ansöka hos styrelsen för enklare arbeten som målning, tapetsering och golvläggning. I ansökan fyller ni i vad ombyggnationen omfattar och under vilken tid den är planerad att pågå. Därtill bifogar ni väsentliga bilagor. Blanketten finner ni här

Bostadsrättslagen anger att föreningens tillstånd krävs om den boende i sin lägenhet önskar utföra åtgärder som innefattar: 1. Ingrepp i en bärande konstruktion, 2. Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller 3. Annan väsentlig förändring av lägenheten. Dessa ingrepp kräver inte sällan även ett bygglov och det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om det du ska göra kräver bygglov eller inte.

Några riktlinjer i korthet:

Badrum: Du får renovera badrummet bara det görs korrekt och fackmannamässigt. Byte av golvbrunn krävs styrelsens godkännande. Även byte av radiator till handdukstork kräver godkännande.

Kök: Du får renovera köket och byta all köksinredning men ändrade vatten- och avlopps-anslutningar kräver samråd med styrelsen. Köksfläkt får inte anslutas till centralventilationen.

Balkong / terass: Större arrangemang som balkonginglasning, vindskydd och markis kräver styrelsens godkännande.

Ventilationsanordningar: Du får inte sätta igen eller ta bort befintliga ventiler. Vid andra ingrepp i ventilationen krävs styrelsens godkännande.

 

Lycka till!

/Styrelsen