Categories
Uncategorized

Renovering

Vi kan nu äntligen informera att renovering av Källan 5/Kristianstadsgatan 17 kommer att påbörjas vecka 37 och Källan 6/Kristianstadsgatan 19/Södra parkgatan 29 kommer påbörjas vecka 1. Bygget avslutas vecka 22. Då byggställningarna och bygghissar kommer att ställas upp är det därför av yttersta vikt att innergården för Källan 5 är fri från cyklar och andra tillhör under den här tiden. Vi ber er därför omgående flytta dessa så fort ni kan. De cyklar som inte är flyttade när renoveringen påbörjas kommer att klippas upp och ställas ner i källaren. Samma kommer gälla för Källan 6 när det är dags. Nedan följer specifikation av datum och de ingrepp som kommer att göras i fastigheten.

Källan 5

Vecka 37: Montering av byggställningar påbörjas på gatusidan

Vecka 38: Renovering av balkonger och tak på gatusidan påbörjas

Vecka 44: Montering av byggställningar på innergården påbörjas. Renovering av fönster och fasad påbörjas

Vecka 9: Senaste dagen för nedmontering av byggställningar. Förhoppningsvis kan det göras tidigare men det är något vi för dialog med Morenon om.

Källan 6

Vecka 1-2: Montering av byggställningar på innergården påbörjas

Vecka 3: Renovering av balkonger, fönster, tak och fasad på innergården påbörjas.

Vecka 3: Montering av byggställningar på gatusidan påbörjas.

Vecka 5: Renovering av balkonger, fönster, tak och fasad på gatusidan påbörjas

Vecka 22: Nedmontering av byggställningar, renovering avslutas.

Tak: Ny takpapp, laga skadade plåtpartier, byta ut trasiga takstolar. Bygga taksäkerhet och byta ut alla stuprännor och stuprör.

Fasad: Omfoga/mura om tegelfasaden på K5 framsida. Putsa om, fixa och måla fasader på K5 insida och K6 insida och gatusida på Kristianstadsgatan. Fasaden på Södra Parkgatan sidan är fixad 2007 och kommer inte göras något med. På Kristianstadsgatan 15 (som är vår granngård) kommer baksidan av vårt gårdshus på K5 att lagas/putsas och målas. Fasaddelar avslutas sen med fasadtvätt.

Fönster: byts ut till Leab Epok (tidsenligt passande fönster för byggnaderna), 3 glasfönster med 1910-tals tidsenliga handtag. Fönstren kommer vara försedda med spaltventiler för att ventilationen i lägenheterna ska fungera optimalt. De kommer vara 4 öppningsbara fönster i varje båge. Fönstren är träbeklädda aluminiumfönster vilket håller väldigt hög kvalité och hållbarhet. Fönstren kommer som idag vara inåtgående vilket underlättar vid fönsterputsning och minimerar fallrisk. Infällt i fönstren finns även fönsterbromsar som gör att man kan låsa fönstren i olika vädringslägen. Nya fönsterbleck kommer att monteras. Färg på fönstren kommer vara: K5 gata, mörkgröna, K6 gator, engelskröda, K5 och K6 gårdar, ljusgråa. Samtliga kommer vara vita på insidan. Källarfönstren kommer att bytas ut mot glasblock. Se bild nedan för fönstrens vred.

Balkonger: De som idag har fransk balkong har fått möjlighet att bygga, på egen bekostnad, som det en gång i tiden varit, balkong. Balkongerna kommer vara av högsta kvalité med smidesräcken och fina detaljer som är tidsenliga för husen. De tre balkonger som finns på K6 gården kommer att totalrenoveras och få nya smidesräcken i samma stil som de nybyggda balkongerna. På årsstämman har andelsändring och avgiftshöjning för balkongägare röstats igenom, men senare i höst kommer vi ha en extrastämma för att fastslå detta inför när balkongerna är klara och besiktigade för att börja användas.

Portarna och entrédörrarna ut mot gatan på Södra parkgatan: Detta är inte medtaget i bygglovet utan kommer att behöva sökas separat. Vi har inplanerat möte med Stadshuset och byggnadsantikvarie för att på plats titta på vilken lösning som är bäst att tillämpa för att flytta ut entréerna mot gatan för att bli av med klotter, kiss, spyor och häng. Detta kommer att ske efter den stora renoveringen för att undvika skador på entréerna under renoveringen.

Under tiden renoveringen pågår är det även viktigt att tänka på inbrottsrisken med byggnadsställningarna och att man ser till att hålla fönster och balkongdörrar stängda på nätter och om man inte är hemma. Vi förstår att det kan vara en jobbig period med renoveringarna och att det är extra viktigt att vi tillsammans håller i ordning på gårdarna med sopor och annat. Utrymmesvägar får absolut inte blockeras av skräp, cyklar eller dylikt.

OBS!

Det är också viktigt att vi får tillträde till lägenheterna när det behövs under renoveringen. Information om fönsterbyte kommer läggas i brevinkast på torsdagen veckan innan fönsterbyggarna behöver tillträde till lägenheten. Vad vi vet idag är det endast vid fönsterbytet som vi kommer behöva tillträde till lägenheten, då dessa kommer behöva plockas från insidan.

Det hela kommer bli mycket fint när det är klart och att vi kommer då ha ett helt skal som skyddar bra mot väder och vind. Det är dock en omfattande renovering och tidsplanen kan därför komma att ändras under tiden. Registrera gärna er e-postadress på styrelsen hemsida för att erhålla vårt nyhetsbrev med de senaste uppdateringarna.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

fönstervred

Categories
Uncategorized

Styrelsemöte 20/8

Hej!

Här kommer en sammanfattning av vad som diskuterats i torsdags.

 • Dagvattenspolning är beställd för att minimera risken för översvämning i källarna när det regnar
 • Ny tvättmaskin till tvättstugan i nummer 19 när beställd
 • För de nyinflyttade som undrat så har vi serviceavtal med Com hem. Via deras uttag som finns i varje lägenhet har du möjlighet att skaffa bredband, TV och telefoni.
 • Det är superviktigt att alla som inte har brandvarnare skaffar detta. Saknas brandvarnare kontakta styrelsen så ordnar vi en
 • Renovering av Källan 5 är preliminärt satt att påbörjas vecka 37. Det är därför av största vikt att innergården är tömd tills dess. Vidare information om detta kommer delas ut i veckan.

/Styrelsen

Categories
Uncategorized

Styrelsemöte 2/7

Hej!

Här kommer en sammanfattning av vad som diskuterats i torsdags.

 • Angående renoveringen är senaste indikationerna preliminärt att nummer 17 kommer att renoveras i år 2015 och nummer 19 samt 29 nästa år 2016. Bygglovet drar ut på tiden för att Malmö stad dessvärre inte varit riktigt nöjd med balkongernas plåtbeklädnad men vi för dialog med dem och jobbar på detta
 • Valet av fönster är färdigt. Nummer 19 kommer få röda fönster utåt och nummer 17 och 29 kommer att få gröna. Invändigt kommer samtliga att vara vita.
 • Ventilationssystemet är färdigfixat och att OVK: n är godkänd
 • Nya utemöbler till innergårdarna är beställda

Glad sommar!

Categories
Uncategorized

Nya styrelsen

Den nya styrelsen består av:

 • Fredrik Sjölin, ordförande
 • Karolina Johansson
 • Viktor Höber
 • Sandra Carlsson
 • Maria Johansson
 • David Hassel
 • Jacqueline Allirol
 • Amanda Råsberg

Glad sommar!

Categories
Uncategorized

Styrelsemöte 4/6

Hej!

Här kommer en sammanfattning av vad som diskuterats i torsdags.

 • Fullständig presentation av den nya styrelsen kommer att läggas upp här inom kort
 • Nya grupper där styrelsens arbete fördelas har utsetts. Dessa ser ut som följade:

Fastighetsgrupp

Informationsgrupp

Renoveringsgrupp

Trivselgrupp

Hyresgrupp

 • En uppdatering av de boendes namn i trapp och på porttelefonerna kommer göras
 • Uppdatering av styrelsens arbete kommer i huvudsak att ske online, därför vill vi rekommendera alla att skriva upp sig på föreningens nyhetsbrev
 • Fullständig presentation av den nya styrelsen kommer att läggas upp här inom kort

Glad sommar!

Categories
Uncategorized

Om du inte kan komma på stämman imorgon

Hej,

Då det är av yttersta vikt att samtliga medlemmar deltar i omröstningen angående andelstalen till balkongbygget delar vi ikväll ut en fullmakt i era brevlådor att fylla i om du som medlem inte har möjlighet att delta på årsstämman imorgon den 26 maj. Information angående giltighet och villkor för ombud finns att läsa på fullmakten.
Med vänlig hälsning

/Styrelsen Brf Källorna

Categories
Uncategorized

Handlingar till årsstämman

Hej alla medlemmar i Brf Källorna,

Nu hittar ni alla handlingar till årsstämman under fliken dokument här på hemsidan och i listan nedan. Handlingarna anslås även i våra trapphus för dem som föredrar att läsa på papper.

Källorna – Årsredovisning 140101-141231

Valberedningens förslag till styrelse 20150526

§17 Ärenden från styrelsen eller föreningsmedlem

§ 18 Omröstning avseende proposition 1

Hälsningar,

Styrelsen

Categories
Uncategorized

Kallelse till årsstämma: 26/5-2015

Hej alla medlemmar i Brf Källorna!

Den 26/5 håller vi årsstämma och kallelsen hittar ni här men också i era brevlådor.

Väl mött den 26/5,

Styrelsen

Categories
Uncategorized

Rapport från styrelsemötet 7/5

Idag har mötet avhandlat efterarbetet för OVKn (ventilationsarbetet) och optimeringen av värmesystemet och elementreparationerna. Vi kan konstatera att det har kostat föreningen en del att många medlemmar inte har sett till att hålla sin lägenhet tillgänglig för arbete som behövts utföras och att det är viktigt att man som medlem tänker på att detta medför kostnader för oss alla. Det är också viktigt att man som medlem eller boende meddelar styrelsen om element och/eller ventilation inte fungerar som den ska så att detta kan åtgärdas samtidigt som övrigt arbete.

Föreningen är skyldig att genomgå en inspektion för systematiskt brandskyddsarbete och det åligger då bland annat föreningen att hålla utrymningsvägar och gemensamma utrymmen fria från saker och möbler som kan utgöra hinder vid en eventuell brand. Under förberedande besök har det återigen kostaterats att så inte är fallet på våra vindar och styrelsen har fått rensa vindar från skräp och möbler. När inspektionen nu ska genomföras hoppas vi att vindarna är lika  fina som nu och att boende inte ställer saker i gemensamma utrymmen där de kan utgöra fara för andra.

Nya dokument som reglerar andrahandsuthyrning finns under fliken dokument. De ska läsas av alla som hyr ut i andra hand eller vill ansöka om att göra det.

Renoveringsprocessen väntar fortfarande på att få ett besked angående bygglovet och även om vi har all anledning att tro på ett positivt besked så ser det ut att bli svårt att komma igång innan sommaren då handläggningstiden drar ut på tiden.

Vi har haft en kontrollant från Bredablick för att titta på eventuella fuktskador efter översvämningarna i källarna och vi fortsätter arbetet med att undersöka vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas framöver. Klart är att det finns läckor som Bredablick ska åtgärda så fort som möjligt.

Det drar ihop sig till årsstämma och ni kommer snart att få en kallelse i brevlådan till stämman som kommer att hållas den 26/5. Årsredovisningen och övriga handlingar till stämman kommer att anslås i trapphusen och på hemsidan senast den 19/5.

Trevlig helg,

Styrelsen

Categories
Uncategorized

Social jour

Av olika anledningar finns det människor som söker sig till trappuppgångar och vindar för att söka skydd och hitta någonstans att sova för natten. Även om vi känner empati för människors utsatthet så kan vi inte låta någon bo i våra fastigheter. Om ni hittar någon eller upptäcker att någon uppehåller sig i fastigheterna olovligt så får ni gärna upplysa dem om att de inte får bo här och hänvisa dem till social jour eller själv ringa dit på 040-34 56 78.

//Styrelsen